UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Keel   
 Uudised
ÜLDINFO HUVITEGEVUSED VASTUVÕTT KOOLIEELIKUTELE
Kontaktandmed
Täitmata ametikohad
Õpilaskohtade arv
Päevakava
Keelekümblus
Medaliga autasustatud
Meie koolilõpetajad
Gümnaasiumi vilistlased
Meie saavutused
Gümnaasiumi ajalugu
Robootikaringi blogi
Gümnaasiumi spordielu
Tantsustuudio
Kooliolümpiamängud
Kasulikud lingid
Tere tulemast
Vastuvõtu tingimused ja kord
Avalduste vormid
Koolieelikutele
Taotlus vastuvõtmiseks
Eelkooli tunniplaan
 
ÕPPE- ja
KASVATUSPROTSESS
ÕPILASELE LAPSEVANEMALE ÕPETAJALE
Õppekava
Hindamine
Distantsõppe korraldamise kord
Arenguvestlused
Õppetoolid ja suunad
Õpilaste tunnustamise kord
Õppeprotsessi plaanid
Loovtööd ja Uurimistööd
Ringid
Eksamid
Tasemetööd
Söökla
Põhikooli- ja gümn. seadus
Ürituste korraldamise kord
Avalduste vormid
Isikuandmete töötlemine
Ringid
Söökla
Leiud
Koolivälistest üritustest osavõtt
Töö andekate lastega
Aruanded
Dokumendid
Blanketid
Klassiruumidesse registreerumine
Õppematerjalid
Riiklikud aineolümpiaadid
 
EESTVEDAMINE ja
JUHTIMINE
PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ
HUVIGRUPPIDEGA
RESSURSSIDE
JUHTIMINE
Dokumendid
Põhimäärus
Kodukord
Plaanid
Gümnaasiumi arengukava
Tervisenõukogu
Isikuandmete töötlemine
Õpetajate tööaeg
Õpetaja töö lisatasustamine
Pedagoogide tunnustamine
Nõustamine
Dokumendid
Korrapidamine
Õppenõukogu
Hoolekogu
Õpilasesindus
Partnerid
Lasteasutused
Koostöö planeerimine
Õpikeskkonna turvalisus
Projektid
Hanked
Asjaajamiskord
Gümnaasiumi renoveerimine


UNESCO komitee

JARELEVALVE

 O l u l i s e d   s ü n d m u s e d

(2) (1) (6) (2) Kõik
sündmused


Riiklik majanduse e-viktoriin Loovtööde linnakonverents Ahhaa teaduskeskuse toel laager Rakett Kooli õpilasesindusel on uus logo

  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +3723569560 (+372 3563080).  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee