Narva Soldino Gümnaasium
 
ET 
/
 KOOLI-

AJALUGU
 KOOLIEELI-

KUTE KOOL
TUNNIPLAAN
 PROJEKTID

Narva Soldino Kool on Narva linna vene õppekeelega munitsipaalkool, mis tegutseb alates 1985. aastast. Alates 2005. aastast töötab koolis edukalt keelekümbluse programm. ...

Alates 2011. aastast kannab kool UNESCO kooli tiitlit, mis võimaldab laiendada kontakte nii riigisiseselt kui ka mujal maailmas. Kooli prioriteediks on õpilaste suhtlemisoskuse, loovuse, nutikuse ja ettevõtlikkuse arendamine. ...

Ühiselt korraldatakse mitmesuguseid projekte ja üritusi, mis innustavad õpilasi arendama endas suhtlemisoskust ja muid kodanikuühiskonnas toimetulekuks vajalikke omadusi. ...

Koolis tegutsevad järgmised huviringid: keeleringid, robootika, jalgrattaring, tantsu- ja näitering ning spordiringid. Kõikidel algkooli õpilastel on võimalik osaleda suvevaheaja alguses kahenädalases suvekoolilaagris. ...Dokumentide register
Robotikaringi blogi
 
,
,
Tasakaaluraja kodukord
Isikuandmete töötlemine
Soldino Arena kodukord
Tasakaaluraja kodukord
Riiklikud aineolümpiaadid
Korrapidamisgraafik
 


Linna metoodilised ühingud

  O l u l i s e d   s ü n d m u s e dTähetund 2024 Perenädal Emadepäev Talendifestival Balt Prix  
  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee