Narva Soldino Gümnaasiumi 2019.-2020.õa.
jaanuari tegevuskava

Salasõna: 
06/07/20   12:04:14

 Kuupäev  Kell  Sündmus  Koht  Vastutav        
       1.Õppenõukogud, nõupidamised              
06.01.20
11 : 00
Kooli juhtkonna koosolek Direktori kabinet Treial R    
20.01.20
11 : 00
Kooli juhtkonna koosolek Direktori kabinet Treial R    
20.01.20
14 : 00
Õppenõukogu koosolek loengusaal      
       2.Metoodiline, õppe- ja kasvatustöö              
24.01.20
Gümnaasiumi I poolaasta õppetulemuste analüüs Sile T    
kuu jooksul
IKT - alased sisekoolitused vastavalt eri plaanile Rastvorov N    
kuu jooksul
Õpilaste registreerimine EISis riigieksamitele ja lõpueksamitele Sile T    
       3.Koolisisesed üritused              
       4.UNESCO komitee tegevus              
       5.Temaatiline kontroll              
kuu jooksul
Tundide külastus gümnaasiumis Sile T    
kuu jooksul
Eesti keele tundide külastus põhikoolis ja gümnaasiumis Treial R    
       6.Muud              
21.01.20
18 : 00
Kooli hoolekogu koosolek loengusaal Treial R    
kuu jooksul
Narva Soldino Gümnaasiumi logo ideekonkurss Varakina N    
kuu jooksul
Narva Soldino Gümnaasiumi olümpiamängude logo ideekonkurss Varakina N    
                     
06/07/20   12:04:14