Pedagoogide üldtööaeg (35 tundi nädalas).

Salasõna: 
Nr. Õpetaja nimi Õppetunnid Konsultatsioonid Ringid Klassi 
 juhatamine
Metoodiline 
 töö
Korrapidamine Õppesuuna- 
 rühmas töö
Muu tegevus
(uurimistöö
või loovtöö
juhindamine jne)
Märkused