F
 
 
Narva Soldino Gümnaasiumi 2019.-2020.õa.
novembri tegevuskava

 Kuupäev  Kell  Sündmus  Koht  Vastutav        
       1.Õppenõukogud, nõupidamised              
04.11.19
10 : 00
juhtkonna koosolek direktori kabinet Treial R    
18.11.19
10 : 00
juhtkonna koosolek direktori kabinet Treial R    
       2.Metoodiline, õppe- ja kasvatustöö              
06.11.19
Innove kke spetsialistide koolivisiit Juhtkond     
22.11.19
trimestri lõpetamine Õpetajad     
22.11.19
loovtööde linnakonverents Rugodiv Bahramova I    
kuu jooksul
proovieksamite tulemuste esitamine Ainesektsiooni juhatajad     
kuu jooksul
e-katsed Bahramova I    
kuu jooksul
IKT - alased sisekoolitused vastavalt eri plaanile Rastvorov N    
       3.Koolisisesed üritused              
projekt YesGreen; võtame vastu Zhurina V    
15.11.19
Foorum 4.-6. klassi õpilastega. ÕE aula Varakina N    
alates 19.11.19
Gümnasistide ristimine Varakina N    
       4.UNESCO komitee tegevus              
16.11.19
sallivuspäev; UNESCO sünnipäev Hmelkova O    
19.11.19
Maailmahariduse nädal Komitee     
       5.Temaatiline kontroll              
alates 25.11.19
2.trimestri hindamiskavade esitamine googles Õpetajad     
kuu jooksul
10.kl tundide külastamine (sisekontoll) Bahramova I    
kuu jooksul
noorõpetajate tundide vaatlemine Juhtkond     
       6.Muud              
01.11.19
10 : 00
koolitus "Korruptsioonivastane seadus"  Linnavolikogu saal Treial R