Narva Soldino Gümnaasiumi 2019.-2020.õa.
detsembri tegevuskava

 

 Kuupäev  Kell  Sündmus  Koht  Vastutav        
       1.Õppenõukogud, nõupidamised              
02.12.19
11 : 00
Kooli juhtkonna koosolek direktori kabinet Treial R    
03.12.19
14 : 30
Narva koolidirektorite koosolek kabinet 109 Treial R    
16.12.19
11 : 00
Kooli juhtkonna koosolek direktori kabinet Treial R    
       2.Metoodiline, õppe- ja kasvatustöö              
03.12.19
08 : 00
Matemaatika proovieksam 12 kl Sile T    
11.12.19
08 : 00
Eesti keele proovieksam 12 kl Sile T    
       3.Koolisisesed üritused              
03.12.19
Soojuse ja hubasuse päev Varakina N    
04.12.19
Heategevuslik kontsert aula Varakina N    
10.12.19
Planetaarium algklassidele väike spordisaal Varakina N    
10.12.19
10 : 00
Kohtumine helilooja Evgeni Birmaniga aula Treial R    
14.12.19
11 : 30
BFM filmikunsti eriala ja filmitööstuse tutvustus loengusaal Treial R    
15.12.19
11 : 30
BFM filmikunsti eriala ja filmitööstuse tutvustus loengusaal Treial R    
16.12.19
Jõuluüritused 1.-4. klassidele aula Varakina N    
16.12.19
Jõulukontsert 9.-12. klassidele (Maksim Semjonovi praktiline töö) aula Varakina N    
16.12.19
2020. aasta sümboli jõulunäitus Varakina N    
17.12.19
Jõuluüritused 1.-4. klassidele aula Varakina N    
18.12.19
Jõuluüritused 5.-8. klassidele aula Varakina N    
19.12.19
Jõuluüritused koolieelikutele aula Varakina N    
19.12.19
Jõuluüritused 5.-8. klassidele aula Varakina N    
20.12.19
14 : 00
Jõulukontsert koolitöötajatele aula Varakina N    
       4.UNESCO komitee tegevus              
       5.Temaatiline kontroll              
06.12.19
Hindamiskavade esitamine Juhtkond     
       6.Muud              
05.12.19
Valikeksamite nimekirjade esitamine (9.klassid) Klassijuhatajad     
06.12.19
11 : 00
Soomusrongi nr 7 "Wabadus" ekskursioon (2.A klass) Narva raudtee Gukova O    
06.12.19
14 : 00
Soomusrongi nr 7 "Wabadus" ekskursioon (6.B klass) Narva raudtee Laiksoo K    
10.12.19
13 : 00
Soomusrongi nr 7 "Wabadus" ekskursioon (7.A klass) Narva raudtee Okuneva T    
11.12.19
14 : 00
Soomusrongi nr 7 "Wabadus" ekskursioon (5.B klass) Narva raudtee Petrova A    
12.12.19
13 : 00
Soomusrongi nr 7 "Wabadus" ekskursioon (6.klassid) Narva raudtee Klassijuhatajad     
                     
04/12/19   10:42:18