Narva Soldino Gümnaasium UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 
ET
/
RU

Narva Soldino Gümnaasium on Narva linna vene õppekeelega munitsipaalkool, mis tegutseb alates 1985. aastast. Alates 2005. aastast töötab gümnaasiumis edukalt keelekümbluse programm. ... ›››

Alates 2011. aastast kannab kool UNESCO kooli tiitlit, mis võimaldab laiendada kontakte nii riigisiseselt kui ka mujal maailmas. Gümnaasiumi prioriteediks on õpilaste suhtlemisoskuse, loovuse, nutikuse ja ettevõtlikkuse arendamine. ... ›››

Ühiselt korraldatakse mitmesuguseid projekte ja üritusi, mis innustavad õpilasi arendama endas suhtlemisoskust ja muid kodanikuühiskonnas toimetulekuks vajalikke omadusi. ... ›››

Gümnaasiumis tegutsevad järgmised huviringid: keeleringid, robootika, jalgrattaring, tantsu- ja näitering ning spordiringid. Teatriringi õpilased on saavutanud märkimisväärseid kohti linna teatrifestivalil "Kuldkalake". ...›››

Kõikidel algkooli õpilastel on võimalik osaleda suvevaheaja alguses kahenädalases suvekoolilaagris. Algkooli õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Tantsuansambli "Pervotsvetõ" liikmed osalevad aktiivselt ja edukalt laulu- ja tantsupidudel. ... ›››
Kuutegevusplaan
Jaan. Veeb. Märts Apr.
Mai Juuni Juuli Aug.
Sep. Okt. Nov. Det.
VASTUVÕTT
ÜLDINFO
SAAVUTUSED
Tere tulemast !
Kooliekskursioon
Koolieelikutele
Koolieelikute kooli blogi
Vastuvõtu tingimused
Avalduste vormid
Kontaktandmed
Täitmata ametikohad
Õpilaskohtade arv
Päevakava
Hoolekogu
Meie koolilõpetajad
Gümnaasiumi ajalugu
Medaliga autasustatud
Õpilaste saavutused
Õpetajate saavutused
Robotikaringi blogi
Tantsustuudio
Kooliolümpiamängud
Gümnaasiumi vilistlased
 
ÕPILASELE
LAPSEVANEMALE
ÕPETAJALE
Hindamine
Konsultatsioonid
Uurimis- ja loovtööd
Õpilasesindus
Huviringid
Eksamid
Söökla
Leiud
Põhikooli- ja gümn. seadus
Avalduste vormid
Isikuandmete töötlemine
Soldino Arena kodukord
Töö lisatasustamine
Riiklikud aineolümpiaadid
Töö andekate lastega
Aruanded
Arenguvestlused
Plangid
Korrapidamisgraafik
 
AINESEKTSIOONID
ja SUUNAD
DOKUMENDID
RESSURSSIDE
JUHTIMINE
Ainesektsioonid
UNESCO
Digi komisjon
Keelekümblus
Õppeprotsessi plaanid
Linna metoodilised ühingud
Põhimäärus
Arengukava
Õppekava
Kodukord
Üldtöökontroll
Korrad ja eeskirjad
Personalidokumendid
Isikuandmete töötlemine
Renoveerimine 2004-2022
Projektid
Õpikeskkonna turvalisus
Hanked

  O l u l i s e d   s ü n d m u s e d

(2) (3) (4) (4) Kõik
sündmused


Geograafia olümpiaad. Piirkonnavoor. Võrkpalli linnavõistlused. 4.-6. klassid. Emakeelepäeva viktoriin "Kuldvillak" Põnev bioloogia tund
  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  Kontakt  
☎  +3723569560 (+372 3563080).  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  Lingid