UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Keel   
· Narva Lasteaed "Kirsike" · Narva Lasteaed "Potsataja" · Narva Lasteaed "Pingviin" · Narva Lasteaed "Tareke" ·
 • Head lapsevanemad!
  Vastavalt tervishoiuministeeriumi nõuetele peab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kooli administratsioon piirama kõrvaliste isikute, sealhulgas vanemate liikumist kooli seintes.
  1. septembrist kehtestab Narva Soldino gümnaasium õpilaste vanemate kooliskäimise piirangu. Kõik vanemad peaksid lastega kaasas käima ja kohtuma ainult kooli ukseni. Vanema ja klassijuhataja individuaalseks kontaktiks tuleb leida alternatiivsed meetodid.
 Uudised

 • ÕPPEPROTSESSI KORRALDAMINE 11. JAANUARIST 2021  
  ÕPPEPROTSESSI KORRALDAMINE 11. JAANUARIST 2021
  X
 • Kallid lastevanemad! Õppetundide jätkamise kuupäev on kinnitamisel ...
  Hoidke end ja olge terved!
 • Narva Soldino gümnaasium kuulutab välja koolivälise nõuandekomisjoni otsuse alusel erivajadustega laste (eriklass) sisseastumise 1. klassi 2021/2022 õppeaastaks.
 • Taotluste vastuvõtmine 1. klassides 2021/2022. õa
  Narva Soldino Gümnaasium alustab avalduste vastuvõtmist elektrooniliselt 1.-st jaanuarist 2021..
  Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-postile: sekretarsoldino.edu.ee
  Täiskohaga vastuvõtt 4. jaanuarist eelneval kokkuleppel e-posti või telefoni teel 35 69560.
     1.klassi õpilase vastuvõtmise avaldus .

  Vastuvõtt toimub järgmistes klassides:
  1А - Oksana Gukova, Darja Mazinskaja /Inglise keele keelekümblus/
  1B - Tatjana Podpovedkina /Eesti keele keelekümblus/
  1C - Margarita Titova /klass vene õppekeelega/

 • Haridusvaldkonna uued piirangud (10.12.2020):
  https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kehtestas-uued-piirangud-haridusvaldkonnale 


UNESCO komitee

JARELEVALVE

ÜLDINFO HUVITEGEVUSED VASTUVÕTT KOOLIEELIKUTELE
Kontaktandmed
Lend
Medaliga autasustatud
Meie koolilõpetajad
Gümnaasiumi vilistlased
Meie saavutused
Gümnaasiumi ajalugu
Gümnaasiumi ajaleht
UNESCO KOOLI KOMITEE
Robootikaringi blogi
Gümnaasiumi spordielu
Tantsustuudio
Kooliolümpiamängud
Konkurss "Aasta õpilane"
Kinoklubi
Kasulikud lingid
Tere tulemast
Vastuvõtt
Eelkooli vastuvõtmine
Vastuvõtu kord
Avalduste vormid
Koolieelikutele
Eelkooli vastuvõtmine
Eelkooli tunniplaan
Koolieelikute kooli blogi
 
ÕPPE- ja
KASVATUSPROTSESS
ÕPILASELE LAPSEVANEMALE ÕPETAJALE
Aruanded
Ainesektsioonid
Õppekava
Õpilaskohtade arv
Õpilaste tunnustamise kord
Karjääriõpe
Töö andekate lastega
Õpilaste uurimistööd
Keelekümblus
Päevakava
Tunniplaan, asendustunnid
Konsultatsioonide ajad
Trimestrid ja Koolivaheaeg
Eksamid
Tasemetööd
Teaduskool
Sotsiaal- ja tervishoiuteenus
Raamatukogu
Ringid
10. klassi vastuvõtmine
Vastuvõtu tingimused ja kord
Munitsipaalkooli määramine
Kodukord
Õppekava
Loovtööd põhikoolis
Uurimistööd gümnaasiumis
Hindamine põhikoolis
Hindamine gümnaasiumis
Arenguvestlused
E-kool
Söökla
Isikuandmete töötlemine
Põhikooli- ja gümn. seadus
Ringid
10. klassi vastuvõtmine
Vastuvõtu tingimused ja kord
Munitsipaalkooli määramine
Kodukord
Õppekava
Hindamine põhikoolis
Hindamine gümnaasiumis
Arenguvestlused
E-kool
Ürituste korraldamise kord
Avalduste vormid
Söökla
Õppematerjalid
Klassidele registreerimine
Õppekava
Hindamine põhikoolis
Hindamine gümnaasiumis
Arenguvestlused
E-kool
Loovtööd põhikoolis
Uurimistööd gümnaasiumis
Ürituste korraldamise kord
Koolitoetuse teenistus (kord)
Kodukord
Blanketid
Korrapidamise kord
Korrapidamisgraafik
E-kooli päeviku täitmine
Elektronposti kasutamiseeskiri
 
EESTVEDAMINE ja
JUHTIMINE
PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ
HUVIGRUPPIDEGA
RESSURSSIDE
JUHTIMINE
Dokumentide eelnõu
Dokumentide loetelu
Dokumentide register
Koolitusluba
Administratsioon
Kooli struktuur
Põhimäärus
Kodukord
Plaanid
Strateegiline juhtimine
Gümnaasiumi arengukava
Sisehindamine
Järelevalve aktid
Aasta aruanne
Tervisenõukogu
Isikuandmete töötlemine
Õpetajad
Õpetajate tööaeg
Õpetaja töö lisatasustamine
Pedagoogide tunnustamine
Täitmata ametikohad
Nõustamine
Dokumendid
Korrapidamine
Õppenõukogu
Hoolekogu
Õpilasesindus
Partnerid
Lasteasutused
Koostöö planeerimine
Õpikeskkonna turvalisus
Gümnaasiumi eelarve
Projektid
Hanked
Asjaajamiskord
Gümnaasiumi renoveerimine

 O l u l i s e d   s ü n d m u s e d

Viktoriin V.Oseeva teoste põhjal
(1)
3.B klassi õpilaste videoõnnitlused.
(1)
Järgmine tund toimub, kui tavapärane õppetöö taastub, kuid mitte varem kui 14.01.2021.
(1)
Kõik
sündmused  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +372 3563080; +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee