UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
· Narva Lasteaed "Kirsike" · Narva Lasteaed "Potsataja" · Narva Lasteaed "Pingviin" · Narva Lasteaed "Tareke" ·
2017/18. õppeaasta

    

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В НАРВСКОЙ СОЛДИНАСКОЙ ГИМНАЗИИ
03.09.2018

    

28.08.18 ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA
Õppenõukogu koosoleku algus ja koht:
10.00. Narva Rahvamaja, Kreenholmi tn 25

Kinnitatud päevakord:
1) 2018/19.õa õppenõukogu koosolekute sekretäri valimine. Esineb Ljubov Fomina.
2) NSG Kodukorra muutmine. Esineb Ljubov Fomina.
3) NSG Põhimääruse muutmine. Esineb Ljubov Fomina.
4) 2017/18.õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
http://www.soldino.edu.ee/pildid/5/508/aaru1718.html
Esineb Ljubov Fomina.
5) Arutab läbi sise- ja välishindamise tulemused ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks. (Riikliku järelevalve tulemuste tutvustamine).
Esineb Ljubov Fomina.
6) 2018/19.õa üldtööplaani kinnitamine.
Esineb Ljubov Fomina.
7) Õppenõukogu nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel.
Esineb Ljubov Fomina.
8) Õppenõukogu otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.
9) Õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise. Esineb Jelena Vassiljeva.

    

Gümnaasium võtab tööle:

MUUSIKA ÕPETAJA
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
MATEMAATIKA ÕPETAJA
EESTI KEELE ÕPETAJA
AJALOO JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA
HEV KOORDINAATORI
KOOLIPSÜHHOLOOGI

    

Narva Soldino Gümnaasiumi
Suve KooliLaagri kava 21.-27.08.2018 

    

Солдинаская гимназия начинает набор в школу дошколят 2018/2019 года!
Учителя, которые будут работать в этой школе, рады будут с вами познакомиться! 

    

     Kalendrit avama          

 

 

       

      


         

 


Narva Linna ainekomisjonide ja metoodiliste
ühingute tegevus

 

      

 

 

          

        

LASTEABITELEFON      
Jätkusuutliku arengu komisjoni veebilehekülg 
Ettevõtlikkuse komisjoni veebilehekülg 
Digi komisjoni veebilehekülg 
Gümnaasiumi Spordi veebilehekülg 
Liikluskasvatuse veebilehekülg 
Fotogalerii 
Uus Video 

T e r e   t u l e m a s t  !

 

 Järelevalve

 Üldinfo

 Õppe- ja kasvatusprotsess

 Eestvedamine ja juhtimine

 Personalijuhtimine

 Koostöö huvigruppidega

 Ressursside juhtimine

 

O l u l i s e d   s ü n d m u s e d

Солдинаская гимназия снова пилотирует

С окончанием учебного года в Нарвской Солдинаской гимназии завершился очередной этап проекта по статистике под названием "Statistikahariduse uuendamise projekt".

В течение целого месяца учащиеся 7А класса под руководством учителя математики Татьяны Фёдоровой знакомились с элементами статистики совершенно по-новому. Необычным для уроков математики было всё. Во-первых, не отдельные, а именно все уроки математики проходили в компьютерном классе. Благодаря возможностям школы удалось организовать учебный процесс так, что за компьютером работало преимущественно по одному - два ученика. Во-вторых, молча отсидеться не удалось никому. На все вопросы каждый ученик должен был обязательно дать свой развёрнутый ответ, так как система CBM (сокращение от "Computer Based Math") позволяет учителю отслеживать процесс работы каждого ребёнка в режиме реального времени. В-третьих, методика преподавания строилась по принципу "от проблемы к теории". К понятиям статистики подходили, решая конкретные жизненные задачи. На уроках также были рассмотрены ситуации, в которых знание статистики помогло распознать обман и не позволить введение себя в заблуждение. Другими словами, во главу проекта ставится практическая применимость содержания курса.

Edasi...

Татьяна Фёдорова
Учитель математики,
руководитель комиссии по развитию инфотехнологий
комитета ЮНЕСКО гимназии

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ›
‹  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  »

 

Flag counter


flags.es

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva