UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                                        
· Narva Lasteaed "Kirsike" · Narva Lasteaed "Potsataja" · Narva Lasteaed "Pingviin" · Narva Lasteaed "Tareke" ·
Fotogalerii

    

Teaduskooli kodulehelt leiate järgmise õppeaasta võistluskalendri:
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-voistluskalender 

    

Kuutegevusplaan:
Jaan. Veeb. Märts Apr.
Mai Juuni Juuli Aug.
Sep. Okt. Nov. Det.

 

 

    

 

       

      


         

 


Narva Linna ainekomisjonide ja metoodiliste
ühingute tegevus

 

      

 

 

          

        

LASTEABITELEFON      


Jätkusuutliku arengu komisjoni veebilehekülg 
Ettevõtlikkuse komisjoni veebilehekülg 
Digi komisjoni veebilehekülg 
Gümnaasiumi Spordi veebilehekülg 
Liikluskasvatuse veebilehekülg 
Fotogalerii 
Uus Video 

T e r e   t u l e m a s t  !

 

 Järelevalve

 Üldinfo

 Õppe- ja kasvatusprotsess

 Eestvedamine ja juhtimine

 Personalijuhtimine

 Koostöö huvigruppidega

 Ressursside juhtimine

 

O l u l i s e d   s ü n d m u s e d

Rahvusvaheline tõlkijate päev

30. septembril oli Rahvusvaheline tõlkijate päev. Seda teemat mainisid oma tundides ka eesti keele õpetajad.

5.A klassi õpilased töötasid arvutiklassis. Nende ülesanne oli tõlkida fraasid ja laused õpitud teemal eesti keelest vene keelde ja vene keelest eesti keelde, kasutades e-sõnaraamatut. Õpilased töötasid rühmades ning said ülesandega hästi hakkama.

7.B klass tõlkis luuletust "Porgand" sõnaraamatu või eki.ee abil vene keelest eesti keelde ja pärast nendest sõnadest moodustasid uue luuletuse vene keele tunnis. Oli koostöö 7.B klassi vene keele õpetajaga.

9.A klassi õpilased tõlkisid sõnastikega tekste eesti keelest vene keelde ja pärast õpetaja abiga vene keelest eesti keelde. Eesti keelde tõlkisid õpilased laste raamatuid ja see ei osutunud liiga keeruliseks.

9.C klassi õpilased tegelesid luuleuste tõlkimisega. Ülesanne oli maksimaalselt riimi ja luuletuse sisu säilitamine ning koostada mini sõnastik luuletuse kohta.

Õpilastele meeldis väga olla tõlkijate rollis.

Eesti keele õpetajad

UNESCO Ülemaailmse toidupäev

16.10.2016.a. tähistab UNESCO Ülemaailmse toidupäeva. Sellel päeval pöörame me tähelepanu sellele, et oma söögilaua taga on võimalik tuttavaks saada erinevate riikidega - nt, on meie kohv pärit Etioopiast, banaanid - Indoneesiast jne. Narva Soldino Gümnaasiumi gümnasistid läksid selle teemaga edasi ning 14.10 toimus meil UNESCO kursuse raames "Maailma kohvik", kus õpilased tutvustasid teineteisele ja pedagoogidele erinevate riikide toidu traditsioone. Mõned rahvusroad olid ka reaalselt teostatud ning nt itaalia pitsa, jaapani sushi, beelgia vahvlid ning mõned teised rahvustoidud (ja ka kooli direktori poolt pakutud õunakook) olid ka kohapeal proovitud. Edaspidiseks jääb hea võimalus rikastada erinevate riikide rahvustoiduga oma igapäevase menüü.

Изучение опыта работы финско–русской школы в Финляндии

С 4 по 5 октября делегация членов городской комиссии по образованию знакомилась с опытом работы финской школы, которая обучает детей и русскому языку. Таких школ в Финляндии две, одна в г.Хельсинки, вторая в г.Котка. В школе Хельсинки (сайт школы www.svk.edu.hel.fi) учится 700 человек с 0 по 12 классы. В 2016 году в Финляндии введена новая учебная программа, над её адаптацией работал весь педагогический коллектив. Особенности этой программы заключаются в том, что учебный процесс в школе организуется так, чтобы он был приближен к реальной жизни. Один пример: ученики одного класса разработали рекламу для экологического центра. За это ученики данной школы посещают центр бесплатно. Для каждой параллели школа разработала единую сквозную тему и по ней работают учителя всех предметов в этих классах. Например: 7-е классы – продвижение здорового образа жизни, 8 –е класс ы – все посещают Санкт – Петербург с определёнными заданиями по всем предметам, 9-е классы – в группах по четыре человека ученики работают по какой то одной стране (готовят папки по истории, географии, статистике и т.д. конкретной страны), затем они свои материалы защищают по принципу заседания ООН, после этого каждый учитель своего предмета знакомится с материалами папки, присутствует на защите и ставит оценку по своему предмету; 11 – е классы – ознакомление со столицей России, с обязательным оформлением выставок по предметам, чтобы они отражали информацию о Москве.

Edasi...

Alates õppeaastast 2016/2017 liitub meie kool koostöös Tervise Arengu Instituudiga uue programmiga

Alates õppeaastast 2016/2017 liitub meie kool koostöös Tervise Arengu Instituudiga uue programmiga, milleks on VEPA käitumisoskuse mäng.

Mis on VEPA Käitumisoskuste Mäng?

VEPA Käitumisoskuste Mäng on klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise kontrollimiseks. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng edendab prosotsiaalset käitumist ning vähendab korrarikkumisi klassis. Mäng sobitub ideaalselt läbiviimiseks esimeste klasside õpilaste seas, et ühtlustada koolivalmiduse taset, aidata õpilastel kooliga kohaneda ja õppida reegleid järgima.

Pikaajalised uuringud on leidnud, et VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamine:

  • aitab ennetada õppeedukuse langemist, koolist väljalangemist, kuritegelikku käitumist, antisotsiaalse isiksusehäire tekkimist,
  • edasi lükata uimastite proovimist, ennetada uimastite kuritarvitamist või uimastisõltuvuse teket ja teisi riskikäitumisi.

Esimesest klassist hakkab programmi rakendama õpetaja Olesja Denisova.

 

Учителем года в Нарве стала Людмила Скокова - преподаватель русского языка и литературы

В этом году Учителем года в Нарве стала Людмила Скокова - преподаватель русского языка и литературы, старший педагог из Солдинаской гимназии.
 

Порадуемся за нашу коллегу - Людмилу Скокову, она Учитель года!!! 
 
 
 Поздравляем и гордимся! 
 

 

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ›
‹  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  ›
‹  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  ›
‹  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  »

 

Flag counter


flags.es

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva