UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
· Narva Lasteaed "Kirsike" · Narva Lasteaed "Potsataja" · Narva Lasteaed "Pingviin" · Narva Lasteaed "Tareke" ·
2017/18. õppeaasta

    

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В НАРВСКОЙ СОЛДИНАСКОЙ ГИМНАЗИИ
03.09.2018

    

28.08.18 ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA
Õppenõukogu koosoleku algus ja koht:
10.00. Narva Rahvamaja, Kreenholmi tn 25

Kinnitatud päevakord:
1) 2018/19.õa õppenõukogu koosolekute sekretäri valimine. Esineb Ljubov Fomina.
2) NSG Kodukorra muutmine. Esineb Ljubov Fomina.
3) NSG Põhimääruse muutmine. Esineb Ljubov Fomina.
4) 2017/18.õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
http://www.soldino.edu.ee/pildid/5/508/aaru1718.html
Esineb Ljubov Fomina.
5) Arutab läbi sise- ja välishindamise tulemused ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks. (Riikliku järelevalve tulemuste tutvustamine).
Esineb Ljubov Fomina.
6) 2018/19.õa üldtööplaani kinnitamine.
Esineb Ljubov Fomina.
7) Õppenõukogu nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel.
Esineb Ljubov Fomina.
8) Õppenõukogu otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.
9) Õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise. Esineb Jelena Vassiljeva.

    

Gümnaasium võtab tööle:

MUUSIKA ÕPETAJA
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
MATEMAATIKA ÕPETAJA
EESTI KEELE ÕPETAJA
AJALOO JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA
HEV KOORDINAATORI
KOOLIPSÜHHOLOOGI

    

Narva Soldino Gümnaasiumi
Suve KooliLaagri kava 21.-27.08.2018 

    

Солдинаская гимназия начинает набор в школу дошколят 2018/2019 года!
Учителя, которые будут работать в этой школе, рады будут с вами познакомиться! 

    

     Kalendrit avama          

 

 

       

      


         

 


Narva Linna ainekomisjonide ja metoodiliste
ühingute tegevus

 

      

 

 

          

        

LASTEABITELEFON      
Kontaktandmed

Postiaadress:   Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
 
Registrikood:   75026690
 
Infotelefon:   35 63080
 
E-post:   sekretarsoldino.edu.ee
 
Kodulehekülg:   http://www.soldino.edu.ee

 

Gümnaasiumi asukoht. Interaktiivne Eesti kaart (+aerofoto):


Vaata suuremat kaarti

 

Kantselei

Sekretär
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, E-R 13:00-15:00
Tel: 35 69560
E-post: sekretarsoldino.edu.ee
Kontakt: Svetlana Tomaševitš


Personalispetsialist
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
Tel: 35 69572
E-post: personaliinspektorsoldino.edu.ee
Kontakt: Tatjana Tšudajeva


Administratsioon

Direktor
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, T 10:00-12:00, N 12:00-14:00
Tel: 35 69566
E-post: direktorsoldino.edu.ee; ljubov.fominanarva.ee
Kontakt: Ljubov Fomina


Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ja HEV koordinator
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, K 14:00-16:00, R 09:00-10:00
Tel: 35 69561
E-post: Jelena.Vassiljevasoldino.edu.ee
Kontakt: Jelena Vassiljeva


Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, K 14:00-16:00, R 09:00-10:00
Tel: 35 69562
E-post: Irina.Bahramovasoldino.edu.ee
Kontakt: Irina Bahramova


Direktori asetäitja majandusalal
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, T 15:00-16:00
Tel: 35 69563
E-post: Jelena.Lutsezarnajasoldino.edu.ee
Kontakt: Jelena Lutšezarnaja


Huvijuht
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
Tel: 35 69571
E-post: Natalja.Varakinasoldino.edu.ee
Kontakt: Natalja Varakina


Projektijuht
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
Tel: 35 69569; 35 69561
E-post: Jelena.Vassiljevasoldino.edu.ee
Kontakt: Jelena Vassiljeva


Infojuht
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
Tel: 35 69569
E-post: itsoldino.edu.ee
Kontakt: Aleksandr Mištšenko


Raamatukoguhoidja
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva,
E 09:00-15:30, T 09:00-15:30, K 09:00-15:30, N 09:00-15:30, R 09:00-15:30
Tel: 35 69567
E-post: raamatukogusoldino.edu.ee
Kontakt: Svetlana Danilova


Sotsiaalpedagoog
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva,
Töötab: E-R 08:00-11:20
Tel: 35 69570
E-post: Tatjana.Baikovasoldino.edu.ee
Kontakt: Tatjana Baikova


Koolipsühholoog
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva,
Töötab: E-R 08:00-16:30
Vanemate vastuvõtt: E 11:00-12:00, T 13:00-14:00, R 11:45-13:30
Õpilaste vastuvõtt: E 12:45-13:45, T 14:00-15:00, K 12:45-14:00,
R 15:40-16:30
Tel: 35 69565
E-post: psuhholoogsoldino.edu.ee
Kontakt:  


Logopeed ja HEV koordinator
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
Tel: 35 69570
E-post: Natalja.Bahhirsoldino.edu.ee
Kontakt: Natalja Bahhir


Õde
Tel: 35 69564; 35 63080
E-post: meditsiinisoldino.edu.ee
Kontakt: Ljubov Lavrits


Valvurid
Tel: 35 69568

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva