ET 
/

◊ Olulised sündmused

Olulised sündmused

   
1
...

            

2. koht V vabariiklikul mentaalse aritmeetika olümpiaadil

2. koht V vabariiklikul mentaalse aritmeetika olümpiaadil! Teine diplom oskuse eest arvestada ja täita samal ajal loomingulist ülesannet. Sonja laulis! Palju õnne! Soovime edu ja kõrgeid tulemusi! 1.a Sofia Bulat.

/ 16.04.2024 /

            

3. koht linna matemaatikaolümpiaadil

Õnnitleme südamest 3C klassi õpilast Vladislav Ažensit, kes sai linna matemaatikaolümpiaadil 3. koha! Täname suurepärast õpetajat Margarit Einovn Titovit õpilase tõsise ettevalmistuse eest.

/ 16.04.2024 /

            

Eesti keele linnaolümpiaad Narva Soldino Koolis

6. aprillil Narva Soldino Koolis toimus eesti keele linnaolümpiaad, milles osales ligikaudu 100 õpilast Narva linna koolidest. Eraldi võistlesid vaprad õpilased, kes õpivad keelekümblusklassides ja need, kes õpivad eesti keelt tavaklassides.

Enne olümpiaadi kooliaulas toimus väike kontsert, kus esineti eesti rahvatantsuga ja lauldi eesti keeles, pakkudes publikule head meeleolu. Seejärel toimus traditsiooniks saanud ühine pildistamine. Pärast seda algas olümpiaadi osalejatel tähtsaim etapp - olümpiaadi ülesannete täitmine. Olümpiaadi korraldajad seadsid eesmärgiks arendada kuulamise, lugemise ja kirjutamise oskust, tõsta õpilaste enesehinnangut ja usku oma võimetesse ning pakkuda võimalust osaleda üritusel väljaspool oma kooli. Olümpiaad koosnes järgmistest ülesannetest: kuulamine, lugemine ja kirjutamine. Samal päeval said ka olümpiaadi tulemused selgeks.

Parimad tulemused saavutasid Vanalinna Põhikooli õpilased - neil õnnestus saada 12 auhinnalist kohta: 3 esikohta, 5 teist kohta ja 4 kolmandat kohta. Ka Keeltelütseumi õpilased demonstreerisid suurepärast sooritust võites endale 9 auhinda: 3 esimest kohta, 4 teist kohta ja 2 kolmandat kohta. Lisaks tuleb esile tõsta ka Pähklimäe ja Kesklinna Kooli õpilaste väärikat esinemist - nende arvele kogunes vastavalt 5 ja 4 auhinnalist kohta. Õnnitleme 2024. aasta eesti keele linnaolümpiaadi tublisid võitjaid ja nende auväärseid õpetajaid!

Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes osalesid olümpiaadil ja soovime ka edaspidi edu!

/ Irina Suvorova
Narva Soldino Kooli eesti keele ainesektsiooni juhataja  06.04.2024 /

            

Konkurss "Miss & Mister Europa 2024"

5. aprillil toimus Tallinnas Miss & Mister Europa 2024 konkurss! Narva Soldino Kooli 5.b klassi õpilane Jekaterina Medvedeva osales sellel konkursil ja esindas väärikalt meie linna ja riiki. Võitis tiitli 11-15-aastaste kategoorias (Teen Category) - Miss Europa 2024. Õnnitlused Katariinale.

/ 08.04.2024 /

            

Projekt Erasmus+. Zero Waste= Sustainable World

Narva Soldino Kooli õpilased Ungaris Erasmus+ projekti raames.

/ Anna Ignatjeva  10.04.2024 /

            

   
1
...

 

 

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
007