ET 
/

◊ JÄRELEVALVE

JÄRELEVALVE

Haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Haldusjärelevalvet õppeasutuse tegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium

Muuga 18, Tartu 50088, hmhm.ee, tel 735 0222

https://www.hm.ee/et/tegevused/ valishindamine/jarelevalve

 

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Irina Tabakova, irina.tabakovanarva.ee, tel 35 99212

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
2