UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Keel   


◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Lapsevanemale

Lapsevanemale

  • NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS (, )

Avalduste vormid

1.   Taotlus eelkooli vastuvõtmiseks   ( , )
2.   1.klassi õpilase vastuvõtmise avaldus   ( , )
3.   Taotlus põhikooli vastuvõtmiseks   ( , )
4.   Taotlus gümnaasiumi vastuvõtmiseks   ( , )
5.   Avaldus välja arvamiseks   ( , )
6.   Taotlus õppetööst vabastamiseks   ( , )
7.   Hilise keelekümbluseklassi vastuvõtmise avaldus-ankeet   ( , )
8.   Pikapäevarühma vastuvõtmise avaldus   ( , )
9.   Pikapäevarühmast väljaarvamise avaldus   ( , )
10.   Huviringirühma vastuvõtmise avaldus   ( , )
11.   Lastevanemate nõusolekud nr.1   ( , )
12.   Lastevanemate nõusolekud nr.2   ( , )
13.   Lastevanemate nõusolekud nr.3   ( , )
14.   Lastevanemate nõusolekud nr.4   ( , )

 

 


  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +3723569560 (+372 3563080).  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee