UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                                        
 

 

Kalendrit avama 

 

 

 

◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Päevakava

Päevakava

 

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele 
(Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määrus nr 36)

Õppetundide aeg

1.-4. klasside päevakava
 
ringid:  08:05 - 08:50
2 tund:  09:00 - 09:45
3 tund:  10:00 - 10:45
4 tund:  11:00 - 11:45
5 tund:  12:00 - 12:45
6 tund:  13:00 - 13:45
7 tund:  13:55 - 14:40
 
5.-12. klasside päevakava
 
1 tund:  08:05 - 08:50
2 tund:  09:00 - 09:45
3 tund:  10:00 - 10:45
4 tund:  11:00 - 11:45
5 tund:  12:00 - 12:45
6 tund:  13:00 - 13:45
7 tund:  13:55 - 14:40
8 tund:  14:50 - 15:35
 

Söögivahetunnid

Pärast 2. tundi, 09.45-10.00 – 1.ABC, 2.ABCD, 3.ABC kl.
Pärast 3. tundi, 10.45-11.00 – 4.ABCDEF, 5.ABCD, 6.ABCD kl.
Pärast 4. tundi, 11.45-12.00 – 7.ABCDE, 8.ABCD, 9.ABC kl.
Pärast 5. tundi, 12.45-13.00 – toidu esitamine 10.-12.kl. õpilastele.

Puhvet töötab: 08.50-09.00; 13.00-15.00 – Toidu müük vabal valikul.

 

(Tunniplaan)

(Kasvatustööplaan) 

 

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013. a määrus nr 84 "Tervisekaitsenõuded koolidele".

§ 12. Nõuded siseõhule.

(6) Õhutemperatuur peab olema õpperuumis vähemalt 19°C, võimlemissaalis vähemalt 18°C ja duširuumis vähemalt 24°C. Õhutemperatuuri mõõtmiseks peab õpperuumis olema termomeeter.

2. Sotsiaalministri 27.03.2001. a määruse nr 36 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele"

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19°C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18°C.

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20°C ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25°C ja madalam 7.–9. klassis.

5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10°C;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15°C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva