UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Keel   


◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Karjääriõpe

Karjääriõpe

 

Individuaalne karjäärinõustamine ning vastused karjäärivalikutega seotud küsimustele telefoni, e-kirja ja videoteenuste (Skype, Microsoft Teams) vahendusel.

Täpsemalt saab töötukassa e-karjääriteenuste kohta lugeda www.minukarjaar.ee  lehelt.

Jelena Bert
jelena.berttootukassa.ee
5883 4021
  Liilia Lopatko
liilia.lopatkotootukassa.ee
5881 7077
Jelena Pekarskaja
jelena.pekarskajatootukassa.ee
5349 5226
  Maria Kanevskaja
maria.kanevskajatootukassa.ee
5883 4025
Jelena Žigalova
jelena.zigalovatootukassa.ee
5883 4079
  Natalia Seppenen
natalia.seppenentootukassa.ee
5883 4015
Anna Markova
karjääriinfo spetsialist
anna.markovatootukassa.ee
512 5396

Narva Soldino Gümnaasium toetab õpilasi karjääri kujundamisel. Osaleme SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis "Karjääriteenuste süsteemi arendamine". Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Pilootkooli roll on olla:

  • uute ideede ja vahendite katsetaja karjääriõppe lõimimisel õppeprotsessi;
  • aktiivne osaleja õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega;
  • aktiivne osaleja karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates üleriigilistes uuringutes.

 

 

 

 

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva