UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel   
Kuutegevusplaan:
Jaan. Veeb. Märts Apr.
Mai Juuni Juuli Aug.
Sep. Okt. Nov. Det.
V vaheaeg: 10.06.-31.08.2020.
3 trimester: 09.03.20 - 09.06.20.


◊ Personalijuhtimine › Nõustamine

Nõustamine

2008.aasta detsembris avas Haridus-ja Teadusministeerium koostöös kohalike omavalitsustega neli piirkondlikku nõustamiskeskust – Narvas, Kohtla-Järvel, Tallinnas ja Tartus. Keskustes töötavad koordinaatorid, kes teevad koostööd piirkondlike nõustajatega, tagamaks soovijatele nõustamisvõimalus. Nõustajad on läbinud nõustajakoolituse. Nõustamine võib toimuda vestlusena nii keskuses kui ka koolis, vastavalt kokkuleppele koos tunnikülastusega või ilma.

Mis on nõustamine?

Nõustamine on õpetaja ja nõustaja koostöö. Nõustamisprotsessi käigus analüüsib õpetaja nõustaja abil oma tugevusi ja väljakutseid õppeprotsessi juhi ja kujundajana. Nõustamine aitab õpetajal saada teadlikumaks oma tegevusest õpetajana, oma õpetamisega seotud hoiakutest, oma pedagoogilistest eesmärkidest ja tegevustest ning pedagoogiliste tegevuste aluspõhimõtetest. Nõustamine aitab õpetajal saavutada oma igapäevatöös kindlustunnet. Koostöös valitakse töö mitmekesistamise ja enesearendamise võimalusi, võimalikke koolitusi, õppematerjale.

Eelnevalt lepivad õpetaja ja nõustaja kokku, millele nõustamisel keskendutakse. Kui nõustamine seostub tunnivaatlusega, tutvustab nõustaja õpetajale tunnivaatluslehte.
Nõustamisest peaks kujunema õpetaja algatatud vabatahtlik protsess.
Nõustamise üheks printsiibiks on konfidentsiaalsuse säilitamine.

  Narva keskuse aadress – TÜ Narva Kolledž, Kerese 14, Narva 20306. Piirkondlik koordinaator – piirkondlik koordinaator Pille Lille (3560699)

Kasulikke kodulehekülgi

HTM – www.hm.ee
IS Keelekümbluskeskus – www.kke.ee
Integratsiooni Sihtasutus – www.meis.ee
Eesti keele kui Teise Keele Õpetajate Liit – www.eestikeelteisekeelena.ee

REKK – www.ekk.edu.ee
Koolielu – www.koolielu.ee
Ajalooõpetajate Selts – www.eas.edu.ee
Eesti Muusikaõpetajate Liit – www.emol.ee

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva