UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, faks: +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                     

Kalendrit avama 

 

  

◊ Personalijuhtimine › Andmed täitmata ametikohtade kohta

Andmed täitmata ametikohtade kohta

INGLISE KEELE ÕPETAJA

(ajutiselt äraoleva õpetaja asendaja)

Töökoht: Narva Soldino Gümnaasium.

Tööulesanded: inglise keele õpetamine gümnaasiumiastmes.

Tööle asumise aeg: 02.01.2018.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 01.12.2017-14.12.2017.

Koormus: täis.

Andmed töötasu kohta: Vastavalt Narva Linnavolikogu määrusele.

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus HTMi kehtestatud nõuetele.

Erialase kogemuse nõuded: eeldatakse õppetöö kogemust haridusasutuses.

Keelenõuded: kohustuslik on eesti keele oskus C1-tasemel.

Lisainformatsioon:: 35 69572; personaliinspektorsoldino.edu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; elulugu (eesti keeles vormikohane); haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

 

Dokumendid esitada gümnaasiumi kantseleisse tööpäeviti kell 09.00-15.00 või tavapostiga (Narva Soldino Gümnaasium, Tallinna mnt. 40, 21006 Narva).

 

 

 

 © Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva