UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      

Kalendrit avama 

 

  

◊ Personalijuhtimine › Andmed täitmata ametikohtade kohta › KOOLIPSÜHHOLOOG

KOOLIPSÜHHOLOOG

Töökoht: Narva Soldino Gümnaasium.

Tööle asumise aeg: 01.09.2018.

Koormus: täis.

Töö kirjeldus: Õpilaste nõustamine ja abistamine erinevate kooli- ja isiku eluga seotud probleemide (nt suhted kaaslastega) lahendamisel ning valikute ja otsuste tegemisel (nt kooli- ja kutsevalik). Vanemate nõustamine lapse õppimist, käitumist ja meeleolu mõjutavate tegurite väljaselgitamisel ning sobivate sekkumisvõtete (kasvatusviisid jms) leidmisel. Vanemate nõustamine lapse ja/või lapsevanema ja koolikaaslaste või haridustöötajate vaheliste konfliktide reguleerimisel. Pedagoogide nõustamine lapse õppimist, käitumist ja meeleolu mõjutavate tegurite väljaselgitamisel.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 06.08.2018 - 19.08.2018.

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus HTMi kehtestatud nõuetele.

Erialase kogemuse nõuded: eeldatakse õppetöö kogemust haridusasutuses.

Keelenõuded: kohustuslik on eesti keele oskus B2-tasemel.

Lisainformatsioon:: 35 69572; personalispetsialistsoldino.edu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; elulugu (eesti keeles vormikohane); haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

 

Digitaalselt allikirjastatud dokumendid esitada e-postile: personalispetsialistsoldino.edu.ee või aadressile Tallinna mnt 40, 21006 Narva kell 9.00-15.00.

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva