UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Personalijuhtimine › Andmed täitmata ametikohtade kohta › ERIPEDAGOOG

ERIPEDAGOOG

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Koormus: täis

Töö kirjeldus: eripedagoogi ülesandeks õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses;

Dokumentide esitamise tähtaeg: hiljemalt 22.05.2019

Nõutav kvalifikatsioon: erialane (eripedagoog) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse

Erialase kogemuse nõuded: eripedagoogi töökogemus haridusasutuses

Keelenõuded: eesti keele oskus B2-tasemel

Lisainformatsioon: 35 69572;

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV (eesti keeles), avaldus direktori nimele (eesti keeles), isikut tõendava dokumendi koopia; eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

Digitaalselt allikirjastatud dokumendid esitada e-postile: personalispetsialistsoldino.edu.ee või aadressile Tallinna mnt 40, 21006 Narva, kell 9.00-15.00

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva