UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Personalijuhtimine › Andmed täitmata ametikohtade kohta › HEV KOORDINAATOR

HEV KOORDINAATOR

Töökoht: Narva Soldino Gümnaasium.

Tööle asumise aeg: 01.09.2018.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 06.08.2018 - 19.08.2018.

Koormus: täis.

Töö kirjeldus: HEV koordinaatori peamiseks ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, õpetajate ja õpilase tugivõrgustiku vahel ning HEV dokumentatsiooni haldamine. Tugispetsialistide teenuse juhtimine.
HEV koordinaator/eripedagoog toetab õpetajat töös haridusliku erivajadusega õpilastega, korraldab koostööd tugisüsteemi spetsialistide vahel, määrab koostöös spetsialistidega sobiva tugimeetme ning jälgib/hindab määratud meetme tõhusust. HEV koordinaator/eripedagoog koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses ning selle väliselt. Tulenevalt vajadusest teavitab ja nõustab lapsevanemaid, aitab pöördumisel erialaspetsialistide (psühhiaater, psühholoog, logopeed jne) ning tugiteenuseid pakkuvate asutuste (Rajaleidja keskus, nõustamiskomisjon jne) poole.

Nõutav kvalifikatsioon: kandidaadilt eeldame sotsiaalpedagoogile/eripedagoogile vastavat kvalifikatsiooni.

Erialase kogemuse nõuded: eeldatakse õppetöö kogemust haridusasutuses HEV õpilastega.

Keelenõuded: eesti keele oskust B2-tasemel.

Lisainformatsioon:: 35 69572; personalispetsialistsoldino.edu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV (eesti keeles), avaldus direktori nimele (eesti keeles), isikut tõendava dokumendi koopia; eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

 

Digitaalselt allikirjastatud dokumendid esitada e-postile: personalispetsialistsoldino.edu.ee või aadressile Tallinna mnt 40, 21006 Narva kell 9.00-15.00.

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva