UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Personalijuhtimine › Andmed täitmata ametikohtade kohta › VENE KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA

VENE KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA

Töökoht: Narva Soldino Gümnaasium.

Tööülesanded: vene keele, kirjanduse ja valikainete õpetamine gümnaasiumiastmes

Tööle asumise aeg: 07.01.2019.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 10.12.2018 - 21.12.2018.

Koormus: 16 tundi nädalas.

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus HTMi kehtestatud nõuetele.

Erialase kogemuse nõuded: töö kogemus haridusasutuses.

Keelenõuded: eesti keele oskust B2-tasemel.

Lisainformatsioon:: personalispetsialistsoldino.edu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV (eesti keeles), avaldus direktori nimele (eesti keeles), isikut tõendava dokumendi koopia; eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

 

Digitaalselt allikirjastatud dokumendid esitada e-postile: personalispetsialistsoldino.edu.ee või aadressile Tallinna mnt 40, 21006 Narva.

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva