UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Personalijuhtimine › Andmed täitmata ametikohtade kohta › Matemaatika õpetaja

Matemaatika õpetaja

Töökoht: Narva Soldino Gümnaasium.

Tööulesanded: matemaatika õpetamine põhikooliastmes (vene keeles).

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 06.09.2018 - 20.09.2018.

Koormus: 12 tundi nädalas.

Andmed töötasu kohta: Vastavalt Narva Linnavolikogu määrusele.

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus HTMi kehtestatud nõuetele.

Erialase kogemuse nõuded: eeldatakse õppetöö kogemust haridusasutuses.

Keelenõuded: eesti keele oskus B2-tasemel.

Lisainformatsioon:: personalispetsialistsoldino.edu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV (eesti keeles), avaldus direktori nimele (eesti keeles), isikut tõendava dokumendi koopia; eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

 

Digitaalselt allikirjastatud dokumendid saata e-postile: personalispetsialistsoldino.edu.ee

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva