UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Personalijuhtimine › Andmed täitmata ametikohtade kohta › Eesti keele õpetaja

Eesti keele õpetaja

Töökoht: Narva Soldino Gümnaasium.

Tööulesanded: eesti keele õpetamine põhikooli- ja gümnaasiumiastmes.

Tööle asumise aeg: 01.09.2018.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 25.06.2018 - 20.08.2018.

Koormus: täiskoormus.

Andmed töötasu kohta: Vastavalt Narva Linnavolikogu määrusele.

Nõutav kvalifikatsioon: kvalifikatsiooni vastavus HTMi kehtestatud nõuetele.

Erialase kogemuse nõuded: eeldatakse õppetöö kogemust haridusasutuses.

Keelenõuded: kohustuslik on eesti keele oskus C1 tasemel.

Lisainformatsioon:: 35 69572; personalispetsialistsoldino.edu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; elulugu (eesti keeles vormikohane); haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid (materjalide nimekiri esitada avalduses või avalduse lisana).

 

Digitaalselt allikirjastatud dokumendid saata e-postile: personalispetsialistsoldino.edu.ee

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva