ET 
/

◊ 
 › Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Narva Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist Anastassia Moldon. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@narva.ee.

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on kooli sekretär. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on võimalik pöörduda kooli juhtkonna või sekretäri poole e-posti aadressil sekretar@soldino.edu.ee.

Kool töötleb õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) juriidilise kohustuse täitmisel, avaliku ülesande täitmisel, vanematega ja töötajatega sõlmitud lepingu täitmisel.

Andmekaitsetingimused: https://www.narva.ee/ru/andmekaitsetingimused .

 

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
509