UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Keel   


◊ Koostöö huvigruppidega › Partnerid › Õppeasutused › Eesti koolid › 30.03.-03.04.2009. Narva.

30.03.-03.04.2009. Narva.

 Programm 

Õpilasvahetuse uus etapp Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi koostöö raames leidis aset Narvas ajavahemikul 29.03.-03.04.2009.a.

8 eesti keelt kõnelevat õpilast tulid Narva oma õpetaja Tiina Roosalu saatel. Neid majutati meie õpilaste ja pedagoogide peredesse ja nemad hakkasid meie murede ja rõõmudega elu elama. Eesti keelt kõnelevatele õpilastele oli õpilasvahetuse raames tähtis vene keele õppimine, sest kõik nemad valisid oma koolis teise võõrkeelena just vene keelt. Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi juhtkond jälgib väga tähelepanelikult oma õpilaste valikute tendentside järgi ja jõudis järeldusele, et vene keele paremaks omandamiseks on vajalik käia venekeelses keskkonnas. Meie gümnaasiumi ülesanded ja huvid langevad täiesti kokku eesti keele omandamise suhtes.

Õpilasvahetuse raames õpilastele oli pakutus Narvas huvitav programm, millest võtsid osa eesti ja vene keelt kõnelevad noored koos. Külalistele väga meeldis Narvas olla. Nemad hea meelega käisid õppetundidel, raamatukogus, teatrifestivali „Kuldkalake“ etendustel, Narva linnuses. Õpilasvahetuse programmid näitavad, et just selline keeleõppevorm on väga efektiivne. Selle põhjuseks on see, et lapsed elavad peredes ja tutvuvad rahvuskultuuri ja –traditsioonidega ning saavad aru, et meie vahel ei ole erinevusi peale keelt. Venekeelses keskkonnas olles omandavad nad keelt kergemini ja kiiremini. Meie koostöö jätkub ja järgmiseks etapiks on keeleõppelaagri korraldamine.

 

Projektijuht
Jelena Vassiljeva

Projekti koordineerijad
Tatjana Baikova
Irina Bahramova

 

Pildid

 


  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +372 3563080; +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee