UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Keel   

◊ Ressursside juhtimine › Projektid › Oleme kõik ühe päikese kiired. (5.-7.keelekümblusklasside jaoks)

Oleme kõik ühe päikese kiired. (5.-7.keelekümblusklasside jaoks)

Projekt toetab SA Archimedes Noorteagentuur.

 

Jooksva õppeaasta kohtumised:
09.-10.01.2020   eelkohtumine projekti raames „Esivanemate jälgedes“
09.-13.03.2020   noortekülastused Raplas ja Narvas
       04.06.2020   veebiseminar
13.-14.06.2020   eelkohtumine projekti raames „Oleme kõik ühe päikese kiired“
10.-15.08.2020   laager projekti raames „Esivanemate jälgedes“
23.-29.08.2020   laager projekti raames „Oleme kõik ühe päikese kiired“

 

Narva Soldino Gümnaasiumil on pikaajalised sõprussidemed Rapla Vesiroosi kooli õpilaste ja õpetajatega. Igal aastal külastavad õpilased vastastikku koole. 2016. aastal otsustasime minna välja koolipiiridest ja veeta aega looduses omavahel pikemalt suheldes. Suurepärase partnerina meie lähipiirkonnas tegutseb sarnaseid laagreid juba aastaid korraldav Tarsi loodustalu, kus on juba 16 aasta jooksul edukalt korraldatud laste ja noorte üritusi igale koolieale. Otsustasime koostöö kasuks.

Esimene laager kujunes ülitoredaks ja laste ning noorte tungival nõudmisel otsustasime projektiga jätkata. Nüüd juba toimunud 5 laagrit. Ja kuna õpilaste arv aina suureneb, otsustasime alustada kahe erineva vanuseastmega. Seega üks projekt on mõeldud rohkem 7.-8. klasside noortele ja teine 5.-7. klasside noortele. Juba mitu aastat käivad mõlema kooli noored teineteisel külas ka talveperioodil ja ühised vestlusringid ning kohtumised, tundide külastused, samuti ööbimised erineva kultuuritaustaga kodudes võimaldavad tutvuda ja lõimuda erinevatel kultuuridel. Kõik see viib erineva rahvuskeelega noorte teineteise mõistmiseni ja tolerantse suhtumiseni meie ühiskonnas, aidates kaasa sõpruse ja koostöö kasvule meie koolides ja ühiskonnas. Kõik soovivad ju elada rahulikus ja turvalises, erinevaid kultuure austavas keskkonnas. See ongi meie motivatsiooniks- tolerantne ja rahuarmastav elukeskkond. Alustada saab ikka meie peredest, lastest ja noortest.

Tulemus, mõju ja muutus: Positiivne energialaeng osalevatele lastele-noortele ja nende peredele, läbi looduslähedase ja peret ning kogukonda hoidva eluviisi propageerimise pärimuskultuurialase teadlikkuse kasv osalejate mõttemaailmas. Noored mõistavad stereotüüpide kahjulikkust, tunnevad end võrdväärsete eestimaalastena, nähes erinevate rahvuste koostegutsemises ja elamises just positiivseid ja edasiviivaid võimalusi- koostöö ja keelepraktika aitab kontakte elavdada, mõistmaks et Eestimaa on meie ühine kodumaa. Kasvab laste ja noorte loominguline aktiivsus ja otsene koostöö projektis osalejate vahel. Sealt aga edasi mõlema kooli teiste õpilasteni. Läbi laste laieneb mõju peredesse. Ja sealt edasi kogukondadesse.

 

 

 


  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +3723569560 (+372 3563080).  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee