ET 
/

◊ 
 ›
 › Noortekohtumine „Terves kehas terve vaim“

Noortekohtumine „Terves kehas terve vaim“

Projektis osalevad noored vanuses 12- 16 Rapla Vesiroosi koolist ja Narva Soldino Gümnaasiumist ning see on kahe partnerkooli traditsiooniliseks saanud suvelaager Tarsi talus. Projekt lõimib Eestis elavaid erirahvusest noori ja õpetab neid hoidma meie ühist eluala ja ühiskonda. Samuti on aktiivselt teostatud keeleõpe mõlema rahvuse poolselt. Samuti aitame noortel hoida -taastada- kasvatada- tugevdada vaimset ja füüsilist tervist ning toime tulla praeguse aja sotsiaalsest olukorrast tingitud muredega ja raskustega. Keskkonnateadlik suhtumine loodusesse aktiveerib noori kaasa mõtlema ja kaasa rääkima ning tegutsema aktiivselt edaspidises elus. Meie toome noored rohelisse loodusesse ja käsitleme noorte jaoks olulisi teemasid tervislikus keskkonnas. Meie projekti tulemusena saavad noored enesekindlust ja kasvab salliv suhtumine kõikidesse inimestesse kellega ühist elukeskkonda jagatakse. Sellega aitame kaasa sõbraliku ja vägivallavaba ühiskonna tekkimisse. Samuti aitab kõik see kaasa ka ühiskonnas tekkivatest probleemsetest olukordadest väljatulekule noorte isiklikus elus- õppimisraskuste ja ka perekondades tekkivate probleemide ületamisel.

 

 

 

 

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
80312