ET 
/

◊ 
 › TERE TULEMAST !

TERE TULEMAST !

Kallis õpilane! Hea lapsevanem!

Tere tulemast Narva Soldino Kooli!

Narva Soldino Kool on Narva linna vene õppekeelega munitsipaalkool, mis tegutseb
. Alates 2005. aastast töötab koolis edukalt
. Programm on mõeldud vene emakeelega õpilaste eestikeelseks õppeks. Varase keelekümbluse klass avati esmakordselt 2012. aastal. Alates 2017. aastast alustas tööd inglise keele varase keelekümbluse programm. Kaks aastat hiljem tegime algust ka inglise keele hilise keelekümbluse programmiga. Sellega püüame võimaldada Narva linna lastele väga mitmekülgseid õppimisvõimalusi.
Narva Soldino Kool on kiiresti arenev, turvalist õpikeskkonda ja kvaliteetset õpetamist pakkuv kool. Kooli prioriteediks on õpilaste suhtlemisoskuse, loovuse, nutikuse ja ettevõtlikkuse arendamine. Samuti õpilaste kasvatamine aktiivseteks kodanikeks. Õppetöö mitmekesistamiseks ja õpilaste mitmekülgsema arengu toetamiseks tegutsevad koolis järgmised
: keeleringid, robootika, tantsu- ja näitering ning spordiringid.
liikmed osalevad aktiivselt ja edukalt laulu- ja tantsupidudel. Teatriringi õpilased on saavutanud märkimisväärseid kohti linna teatrifestivalil "Kuldkalake". Algkooli õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Kõikidel algkooli õpilastel on võimalik osaleda suvevaheaja alguses kahenädalases suvekoolilaagris. Põhikoolis pannakse suurt rõhku üldhariduse kõrgele kvaliteedile, mille tagamiseks aitab kaasa koolis tegutsev tugisüsteem, kuhu kuuluvad
(teostab nõustamist koolis).
Narva Soldino Kooli eristab teistest koolidest õpilaste ja õpetajate aktiivne osalus
,
. Alates 2011. aastast kannab kool
, mis võimaldab laiendada kontakte nii riigisiseselt kui ka mujal maailmas. Kool teeb tihedat koostööd maailmaharidusele ja humanitaarabile pühendunud sõltumatu Eesti organisatsiooni Mondoga. Ühiselt korraldatakse mitmesuguseid projekte ja üritusi, mis innustavad õpilasi arendama endas suhtlemisoskust ja muid kodanikuühiskonnas toimetulekuks vajalikke omadusi.
Teine laiem suund on digitehnoloogia. Antud suuna arendamine nõuab ulatuslikke investeeringuid. Tehnoloogia soetamise kõrval koolitatakse õpetajaid, pakutakse õpilastele huviringe ja kursuseid. Samuti osalevad Narva Soldino Kooli õpilased edukalt mitmesugustel digivaldkonna võistlustel ja konkurssidel.

 

Siin on video koolist inglise keeles. Video autorid on 11.klassi õpilased.

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
901