UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.+372 35 69560, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
ET
/
RU

◊ Vastuvõtt › TERE TULEMAST !

TERE TULEMAST !

Kallis õpilane! Hea lapsevanem!

Tere tulemast Narva Soldino Gümnaasiumi!

Narva Soldino Gümnaasium on Narva linna vene õppekeelega munitsipaalkool, mis tegutseb alates 1985. aastast. Alates 2005. aastast töötab gümnaasiumis edukalt hilise keelekümbluse programm. Programm on mõeldud vene emakeelega õpilaste eestikeelseks õppeks. Varase keelekümbluse klass avati esmakordselt 2012. aastal. Alates 2017. aastast alustas tööd inglise keele varase keelekümbluse programm. Kaks aastat hiljem tegime algust ka inglise keele hilise keelekümbluse programmiga. Sellega püüame võimaldada Narva linna lastele väga mitmekülgseid õppimisvõimalusi.

Narva Soldino Gümnaasium on kiiresti arenev, turvalist õpikeskkonda ja kvaliteetset õpetamist pakkuv gümnaasium. Gümnaasiumi prioriteediks on õpilaste suhtlemisoskuse, loovuse, nutikuse ja ettevõtlikkuse arendamine. Samuti õpilaste kasvatamine aktiivseteks kodanikeks. Õppetöö mitmekesistamiseks ja õpilaste mitmekülgsema arengu toetamiseks tegutsevad gümnaasiumis järgmised huviringid: keeleringid, robootika, tantsu- ja näitering ning spordiringid. Tantsuansambli "Pervotsvetõ" liikmed osalevad aktiivselt ja edukalt laulu- ja tantsupidudel. Teatriringi õpilased on saavutanud märkimisväärseid kohti linna teatrifestivalil "Kuldkalake". Algkooli õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Kõikidel algkooli õpilastel on võimalik osaleda suvevaheaja alguses kahenädalases suvekoolilaagris. Põhikoolis pannakse suurt rõhku üldhariduse kõrgele kvaliteedile, mille tagamiseks aitab kaasa koolis tegutsev tugisüsteem, kuhu kuuluvad sotsiaalpedagoog, logopeed ja psühholoog (teostab nõustamist koolis).

Narva Soldino Gümnaasiumi eristab teistest koolidest õpilaste ja õpetajate aktiivne osalus riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, konkurssidel ja erinevatel olümpiaadidel. Alates 2011. aastast kannab kool UNESCO kooli tiitlit, mis võimaldab laiendada kontakte nii riigisiseselt kui ka mujal maailmas. Gümnaasium teeb tihedat koostööd maailmaharidusele ja humanitaarabile pühendunud sõltumatu Eesti organisatsiooni Mondoga. Ühiselt korraldatakse mitmesuguseid projekte ja üritusi, mis innustavad õpilasi arendama endas suhtlemisoskust ja muid kodanikuühiskonnas toimetulekuks vajalikke omadusi.

Teine laiem suund on digitehnoloogia. Antud suuna arendamine nõuab ulatuslikke investeeringuid. Tehnoloogia soetamise kõrval koolitatakse õpetajaid, pakutakse õpilastele huviringe ja kursuseid. Samuti osalevad Narva Soldino Gümnaasiumi õpilased edukalt mitmesugustel digivaldkonna võistlustel ja konkurssidel.

 

Siin on video koolist inglise keeles. Video autorid on 11.klassi õpilased.

 


  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +3723569560 (+372 3563080).  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee