Selgusid ainete lõimimise konkursi "1+1=3" tulemused


Avaldaja:Merje Pors26. Juuni 2013

Tatjana Fedorova ütles Koolielule, et võidust kuulis ta esmalt kolleegilt. "Arvasin, et ta teeb nalja ja kontrollimiseks vaatasin oma posti. Ma tundsin suurt rõõmu, kui sain teada, et meie töö võit on tõsi."

Ainete lõimimise konkursi "1+1=3" parimaks osutuski Narva Soldino gümnaasiumi õpetajate Tatjana Fedorova, Valeria Aleksejeva, Larisa Zolotareva õppematerjal "Tervislik eluviis klassis".

Konkursile laekus kokku 13 õppematerjali. Žürii hindas õppematerjali rakendatavust teiste õpetajate poolt, selge õpijuhendi olemasolu, motiveerivust ja eakohasust, vormistuslikku poolt ja vastavust autoriõigustele ning otsustas välja anda kaks auhinnalist kohta. Esimese koha töö "Tervislik eluviis klassis" sobib kasutamiseks III kooliastmes. Tegemist on venekeelse õppematerjaliga, mis lõimib matemaatikat, inimeseõpetust ja informaatikat. "Tore ja korrektne õppematerjal, kus on õpilastele antud jõukohased ülesanded. Teemat on käsitletud terviklikult," kommenteeris tööd žürii liige Eva Palk. "Loogiliselt ülesehitatud tunnid ja hästi seotud. Hea on see, et on antud ka õpilaste eelnevad teadmised ning tunni eesmärgid ja vahendid," lisas Ingrid Maadvere.

Tatjana Fedorova märkis, et konkursil osalenud õppematerjali on nad kolleegidega juba mitu korda katsetanud ja parandanud. "Uurisin konkursi tingimusi ja eelmise aasta parimaid töid ja otsustasin, et oskan teha vähemalt sama hästi. Tegin kolleegidele ettepaneku ja kahe kuu pärast oli veebipõhine materjal valmis," sõnas ta.

Narva Soldino gümnaasium.jpg

Fotol Tatjana Fedorova tundi läbi viimas. Foto: erakogu.

Teise auhinnalise koha - III koha otsustas žürii anda Antsla gümnaasiumi õpetajate ühistööna valminud õppematerjalile "I maailmasõda". Autorid Katrin Kool, Tiiu Laane, Anu Silm ja Marietta Lõo on õppematerjalis lõiminud ajalugu, kirjandust, keemiat ja füüsikat. "Väga hea idee ja tore, et on näha, et tunnid on ka läbi viidud. Ained on ühendatud loogiliselt ja hea, et oli esitatud õpilaste tagasiside. Huvitav oleks lugeda ka õpetajate tagasisidet," kommenteeris žürii liige Ingrid Maadvere.

antsla.jpg

Lõimitud tunni läbiviimine Antsla gümnaasiumis. Esiplaanil Katrin Kool. Foto: Marietta Lõo.

Üks töö autoreid, Katrin Kool, ütles auhinnalisest kohast teada saades, et neil on juba järgminegi ainete lõimimise tund mõttes mõlkumas. Möödunud aastal lõimisid Marietta Lõo ja Katrin Kool füüsikat ja ajalugu, sel aastal sooviti veel kirjandust ja keemiat lisada. Tunni viisidki õpetajad läbi neljakesi, lisaks kaasati õpilasi. "Laste tagasiside oli positiivne. Tundi tulid vaatama ka teised õpetajad ja nad leidsid, et see oli huvitav," märkis Kool. Ta julgustas õpetajaid koostööd tegema ning lisas, et see on eelkõige kättevõtmise asi.

Žüriis osalesid Tiigrihüppe haridustehnoloog Ingrid Maadvere, Koolielu õppematerjalide toimetaja Kristi Vahenurm ja Koolielu aineeksperdid Eva Palk, Laine Aluoja, Urmas Tokko, Tanel Liira, Piret Karu, Madli-Maria Naulainen, Jaanika Rändla, Evi Tarro ja Kristi Rahn. Esitatud tööde puhul toome peamiste soovitustena edaspidiseks välja järgmise:

- Kõige kindlam on kasutada enda loodud originaalmaterjali. Palume üle kontrollida, kas kõik teie õppematerjalis kasutatud teiste loodud pildid, videod, helid on korrektselt viidatud. Samuti soovitame varustada õppematerjal Creative Commons litsentsiga, mis annab teistele kasutajatele selgituse, kuidas materjali kasutada võib. Lugege viitamise kohta lähemalt siit.

- Selge õpijuhend lihtsustab teistel õpetajatel teie materjali kasutamist.

- Kasutajamugavuse huvides on kõige parem, kui ühe tervikliku teema õppematerjal asub eraldi veebilehel. Materjal peaks olema loogilise ülesehitusega ja lihtsasti navigeeritav.

- Õppematerjali kujunduse puhul tuleks kasutada ühtset stiili, vältida tuleks mitmete erinevate kirjastiilide ja paljude erinevate värvide kasutamist. Tihti peitub võlu just lihtsuses.

Parimate tööde autoritele saadame tehnikapoe kinkekaardid ning diplomi kooli.

Täname konkursil osalenuid!

Samal teemal: