2018-2019.õa NSG UNESCO kooli komitee tegevuskava

    17/06/19   09:12:23

 Nr.     Jätkusuutlik arengu komisjon  Maailma kodaniku komisjon  Integratsiooni komisjon  Diigi komisjon  Ettevõtliku komisjon  Noorsetöö komisjon  Liikumiskomisjon
1. Suurprojektid (Välisriigi, Riigi ja linna tasemel) osalemine projektis „Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Narva õpilastele 2018/2019“(Narva Linnavalitsus).

Aprill - rahvusvaheline mäng "Meie rikkus".
9.a, 10.a ja 11.b klasside osalemine projektis "Kogukonna praktika" Erasmus+

eTwinning

gümnasistide osalemine noorte foorumites ja programmides

ÜRO Simulatsioonid
6.-21.10.18 - Euroopa Programmeerimisnädal Code Week 2018
05.02.19. - Rahvusvaheline Turvalise interneti päev
Ida - Virumaa Ettevõtlike koolide võrgustiku üritused ja projektid

oktoober 2018 - õpilasfirmade laat "Ettevõtliku nädala" raames

11.2017 -varjupäev

detsember2018 - ülelinnaline õpilasfirmade jõululaat

veebruar 2018 - riigiline õpilasfirmade konkurss - laat

märts 2019 - rahvusvaheline õpilasfirmade konkurss - laat
gümnasistide osalemine noorte foorumites ja programmides Euroopa spordinädal 23.09-29.09.18
2. UNESCO kalendri üritused koolis (I-IV) 04.10.18 - Rahvusvaheline loomakaitsepäev (11.kl õpilaste praktiine töö, Euroopa Liidu riikide mälestused loomadele)
10.10.18 loodusõnnetuste tõrjumise päev
11.11.18 - Rahvusvaheline energiasäästu päev
21.03.19 - Rahvusvaheline metsapäev.
22.03.19 - Rahvusvaheline veepäev.
07.04.18 - rahvusvaheline tervise päev.
5.06.19 - kestliku arengu päev.
16.11.18 - tolerantsuse päev
05.12.18 - rahvusvaheline vabatahtlike päev волонтеров
21.02.18 - rahvusvaheline emakeelepäev
30.03.19 - puuetega inimeste õiguste päev
09.05.19 - Euroopa päev
26.09 Euroopa keelte päev
05.12 rahvusvaheline vabatahtlike päev
23.04 inglise keele päev
09.05 Euroopa päev
27.11 Ostuvaba päev
05.12 Vabatahtlike päev 15.05 Peredepäev
26.10 - 01.11 - õiglase kaubanduse nädal
16.11 - Sallivus päev, UNESCO sünnipäev
16.11.18 - UNESCO sünnipäev, jooks promenaadil; 10.klassid
10.12.18 jalgpallipäev
18.01.19 lumepäev
06.04.19 (04.04.19) rahvusvaheline spordipäev
07.04.19 (05.04.19)rahvusvaheline tervise päev Kevad Tõmba
3. Koostöö partneritega RMK (Osalemine metsaviktorinis ja jäätmete vähendamise viktorinis)

KIK - osalemine projektis „Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid".
koostöö ettevõtetega, asutustega, mis eeldab kogukonna praktikas osalemist projekti raames
koostöö Narva Volikoguga

29.10.18 Simulatsioonimäng “Euroopa Parlament” korraldab Euroopa Parlamendi Eesti Büroo. Vastutab N.Birsanova
MTÜ Vitatiim

Rapla Vesiroosi Gümnaasium

USA saatkond

Narva Central Library American Space

Venemaa Kingisepi linna kool nr 6; osalemine rahvusvahelisel konverentsil.
Robotex 2019
RoboMiku 2019
ja muud robootika võistlused

HITSA, INNOVE

Venemaa Kingiseppi linna kool nr 6
IVEK
JA
Narva linnavalitsus (Ettevõtluse amet)
MTÜ Vitatiim
4. Kooli sisesed projektid Kooli energiaressursside säästliku kasutamise projekt "Energiamaraton".

Kooliprojekt "Roheline nurk".
Kooliprojekt "õpetajate toa uus disain".
temaatilised tunnid ja üritused tähtpäevadel
16.11.18 - tolerantsuse päev.Форум УСУ с учениками 6 - 11 классов на тему "Психологический комфорт в школе" (отв. Н.Варакина)
05.12.18 - rahvusvaheline vabatahtlike päev (Встречи с волонтерами. Отв. Л.Скокова)
21.02.18 - rahvusvaheline emakeelepäev Практич.раб. уч. 8С кл. для 4 кл. "Проведение дня родного языка". Отв.А.Рауд.
30.03.19 - puuetega inimeste õiguste päev (проводится в пятницу 29 марта)
09.05.19 - Euroopa päev. Отв. Н.Бирсанова и Г.Осташов.
tunnid keelekandjaga või vabatahtlikega 24.05.19 - Digiõppepäev oktoober 2018 - klassijuhatajate temaatiline seminar

detsember 2018 - kooli jõululaat

aprill 2019 - ettevõtlike ideede laat
viimane õppenädal - kooliolümpiamängud 1. - 3.klassides
5. PR artiklid
http://www.soldino.edu.ee
http://www.narvaharidus.edu.ee/
artiklid
http://www.soldino.edu.ee
http://www.narvaharidus.edu.ee/
artiklid
http://www.soldino.edu.ee
http://www.narvaharidus.edu.ee/
artiklid
http://www.soldino.edu.ee
http://www.narvaharidus.edu.ee/

Komisjoni veebileht http://soldino-digi.weebly.com/
artiklid
http://www.soldino.edu.ee
http://www.narvaharidus.edu.ee/
artiklid
http://www.soldino.edu.ee
http://www.narvaharidus.edu.ee/
artikkel
http://www.soldino.edu.ee
http://www.narvaharidus.edu.ee/

http://soldino-sport.3dn.ru/
6. Õpilaste arv osalenud ja vanuse rühm NSG õpilased NSG õpilased NSG õpilased NSG õpilased Koolipere. Noored. Koolipere.
17/06/19   09:12:23