2018.-2019.õa 2.poolaasta õpitulemuste kokkuvõte gümnaasiumis.

Salasõna: 
Nr.  Õpetaja Klass   Jõuab 
 edasi 
 Ei jõua 
 edasi 
 Ühes 
 aines 
 Kahes 
 aines 
 Kolmes 
 aines
 ja enam 
 Oivikute 
 arv 
 Õpib 
 hindele 
 "4" ja "5" 
 Mitterahuldav 
 käitumine 
 Tundide 
 hilinejad 
 (rohkem kui 
 5 hilinemist) 
 Tundidest 
 põhjuseta 
 puudumine 
 (rohkem 
 kui 20%)