2020.-2021.õa 2.poolaasta õpitulemuste kokkuvõte gümnaasiumis.

Salasõna: 
Nr.  Õpetaja Klass   Jõuab 
 edasi 
 Ei jõua 
 edasi 
 Ühes 
 aines 
 Kahes 
 aines 
 Kolmes 
 aines
 ja enam 
 Oivikute 
 arv 
 Õpib 
 hindele 
 "4" ja "5" 
 Mitterahuldav 
 käitumine 
 Tundide 
 hilinejad 
 (rohkem kui 
 10 hilinemist) 
 Tundidest 
 põhjuseta 
 puudumine 
 Tundidest 
 põhjuseta 
 puudumine 
 rohkem kui 
 40 tundi