NARVA SOLDINO ARENA KODUKORD

ÜLDREEGLID

 

1.      NARVA SOLDINO ARENA (EDASPIDI STAADION) KÜLASTAJAL ON ÕIGUS JA KOHUSTUS ENNE STAADIONI KASUTAMIST TUTVUDA STAADIONI KODUKORRAGA.

2.      NARVA SOLDINO GÜMNAASIUM EI VASTUTA KÜLASTAJAL TEKKINUD VIGASTUSE VÕI MUU TERVISERIKKE EEST EGA KORVA SELLEST TULENEVAID KAHJUSID.

3.      KÜLASTAJA PEAB ARVESTAMA KÕIGI TEISTE STAADIONI KÜLASTAJATEGA.

4.      KÜLASTAJA VASTUTAB TÄIELIKULT ENDA POOLT STAADIONILE TEKITATUD KAHJUDE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD STAADIONIT SÄÄSTVA JA HEAPEREMEHELIKU PÕHIMÕTTE EIRAMISEST.

5.      NARVA SOLDINO GÜMNAASIUM EI VASTUTA JÄRELVALVETA JÄETUD ISIKLIKE ASJADE EEST.

6.      STAADIONIL TULEB KASUTADA PUHTAID SPORTLIKKE VÄLISJALANÕUSID.

7.      STAADIONI VAHENDEID JA SEADMEID TULEB KASUTADA HEAPEREMEHELIKULT.

8.      STAADIONILE EI OLE LUBATUD SISENEDA JALG- JA TÕUKERATASTE, RULLUISKUDE VM SARNASTE VAHENDITEGA NING KOERTE JM KODULOOMADEGA.

9.      STAADIONIL ON KEELATUD VIIBIDA ALKOHOLIJOOBES VÕI MUUDE NARKOOTILISTE AINETE MÕJU ALL.

10.    STAADIONIL VIIBIDES TULEB ALLUDA NARVA SOLDINO GÜMNAASIUMI ADMINISTRAATORI KORRALDUSTELE JA TÄITA STAADIONIL KEHTIVAID ERINÕUDEID.

11.    NARVA SOLDINO GÜMNAASIUMI ADMINISTRAATORIL ON ÕIGUS KODUKORRA MITTEJÄRGIJAL PEATADA KÜLASTUSAEG JA SAATA KORRARIKKUJA STAADIONI TERRITOORIUMILT VÄLJA.

12.    STAADION ON VARUSTATUD VIDEOVALVEGA.

 

STAADIONI KÜLASTAJA MEELESPEA

1.      STAADIONILE PÄÄSEB AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD KOHTADEST.

2.      STAADIONI KÜLASTAJATEL EI OLE LUBATUD VIIBIDA VÕISTLUS- JA TREENINGALAL.

3.      STAADIONILE ON KEELATUD KAASA VÕTTA KÜLM- JA TULIRELVI (VM TEISTELE JA ENDALE OHTLIKKE ESEMEID) NING PÜROTEHNILISI VAHENDEID.

4.      STAADIONILE ON KEELATUD KAASA VÕTTA JA TARVITADA ALKOHOOLSEID JOOKE, NARKOOTILISI AINEID, KLAAS- JA PLEKKTAARAS JOOKE.

5.      STAADIONIL ON KEELATUD SUITSETAMINE.

6.      STAADIONI KÜLASTAJA PEAB HOIDMA PUHTUST JA KORDA.

7.      LAPSEVANEM VASTUTAB STAADIONILE KAASA VÕETUD LAPSE TURVALISUSE EEST. STAADIONIL TOIMUVATE VÕISTLUSTE AJAL TULEB LAPS HOIDA ENDA LÄHEDUSES.

8.      STAADIONI KÜLASTAJA PEAB TÄITMA NARVA SOLDINO GÜMNAASIUMI ESINDAJATE NÕUDEID JA JUHISEID.

 

STAADION ON AVATUD

NARVA SOLDINO GÜMNAASIUMI
TUNNID

KÜLASTAJAD

ESMASPÄEV 8.00 16.00

TEISIPÄEV 8.00 16.00

KOLMAPÄEV 8.00 16.00

NELJAPÄEV 8.00 16.00

REEDE 8.00 16.00

 

ESMASPÄEV 16.00 20.00

TEISIPÄEV 16.00 20.00

KOLMAPÄEV 16.00 20.00

NELJAPÄEV 16.00 20.00

REEDE 16.00 20.00

LAUPÄEV 10.00 20.00

PÜHAPÄEV 10.00 20.00