/
 RU

◊ Важные события

Важные события

   
1
...

            

Erasmus+. Turkiye, Antalya.

На этой неделе наши ученики посещают Анталию в Турции, участвуя в проекте Erasmus+ "Здоровая или загрязненная среда". Они играли в экологические игры, делали традиционную турецкую стрельбу из лука и воевали как древние турецкие солдаты.

/ Darja Mazinskaja  27.09.2023 /

            

Koolieelikute Akadeemia

Начала свою работу Академия Дошколят. Рисовали, играли, учились, говорили о жизни средневекового города...

/ Tatjana Sile, Jekaterina Nikolina  25.09.2023 /

            

VeniVidiVici Opilasvahetus

VeniVidiVici Õpilasvahetus organiseerib 7. – 12. klasside noortele Eesti-siseseid õpilasvahetusi ja e-keelepraktikat, mille abil on võimalik arendada üldpädevusi ja silmaringi laiendada.

Lühiajaline õpilasvahetus → võimalus vahetada 1 või 2 nädalaks kooli silmaringi laiendamiseks ning üldpädevuste arendamiseks. Õpilastel on võimalus kasutada õpilasvahetuse kogemust näiteks loovtöö kirjutamiseks, õpingute jätkamisel valiku tegemiseks jne.

Vahetuskooli valiku saab teha VeniVidiVici partnerkoolide seast (https://venividivici.ee/koolidenimekiri/). Osalemine maksab õpilasele 30€, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.

Neljanädalane keelepraktika õpilasvahetus → võimalus 4 nädala jooksul laiendada õpilase silmaringi, arendada üldpädevusi ning toetada eesti/vene keele kui teise keele õpet reaalse suhtluse abil. Kooli valikul tuleb lähtuda sellest, et vahetuskooli õppekeel oleks erinev õpilase emakeelest. Osalemine on õpilasele tasuta, õpilane saab kaasa 200€ stipendiumi elamiskulude osaliseks katmiseks, VeniVidiVici tasub õpilase sõidukulud.

Virtuaalne keelepraktika → võimalus 4 nädala jooksul arendada eesti või vene keele oskust, suheldes eakaaslasest keelementoriga iganädalaselt 2-3 tundi interneti teel.

Lisainfo: www.venividivici.ee

Õpilasvahetuses osalemiseks;
1) Pea nõu enda vanemate ning klassijuhatajaga, et neilt osalemiseks nõusolek saada;
2) Vali välja endale meelepärane sihtkool;
3) Täida vahetusõpilase ankeet, lase enda vanemal see allkirjastada kas kirjalikult või digitaalselt;
4) Saada täidetud ning allkirjastatud ankeet VeniVidiVici Õpilasvahetuse meili peale (info@venividivici.ee) kas skaneeritud või digitaalsel kujul;
5) Oota edasisi juhiseid VeniVidiVici Õpilasvahetuse koordinaatori poolt.

/ VeniVidiVici MTÜ  25.09.2023 /

            

Rakvere Linnuses

1.B ja 2.B klassid veetsid täna põneva päeva Rakvere Linnuses! Lahutasime meelt ja õppisime kesk-ja varauusaegsete inimeste elu kohta. Saime palju positiivseid, uskumatuid emotsioone ja praktiseerisime eesti keelt!

/ Ekaterina Kravchenko  20.09.2023 /

            

Erasmus+. Türgi.

И снова Erasmus! Команда Narva Soldino Kool принимает участие в очередной встрече по проекту Virtual Production Factory в солнечной Турции. Вместе с партнерами из Италии, Турции и Румынии изучаем искусственный интеллект.

/ Anna Ignatjeva  19.09.2023 /

            

   
1
...

 

 

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
007