UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Язык   

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

JÄRELEVALVE

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЁМ В ГИМНАЗИЮ

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

› ОТЧЁТЫ

› МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

› УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

› КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ МЕСТ

› БУДУЩИМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

› УЧЕНИКАМ

› РОДИТЕЛЯМ

› УЧИТЕЛЯМ

› ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ УЧЕНИКОВ

› ОБУЧЕНИЕ КАРЬЕРЕ

› РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

› ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

› ПРЕПОДАВАНИЕ НА ЭСТ. ЯЗЫКЕ

› ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

› PÄEVAKAVA

› РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

› РАСПИСАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

› РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

› ТРИМЕСТРЫ И КАНИКУЛЫ

› ЭКЗАМЕНЫ

› ГРАФИК УРОВНЕВЫХ РАБОТ

› ШКОЛА ТОЧНЫХ НАУК

› СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦ. СЛУЖБЫ

› БИБЛИОТЕКА

› ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

РАБОТА С ГРУППАМИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

План работы на месяц:
Янв. Фев. Март Апр.
Май Июнь Июль Авг.
Сен. Окт. Нояб. Дек.
V vaheaeg: 10.06.-31.08.2020.
3 trimester: 09.03.20 - 09.06.20.


◊ Учебный и воспитательный процесс › Языковое погружение › Позднее языковое погружение

Позднее языковое погружение

   Õppeaastal 2018/2019 tähistas Narva Soldino Gümnaasium hilise keelekümblusprogrammi rakendamise 15.sünnipäeva. Varane keelekümbluse programm töötab koolis alates õa 2012/2013. Keelekümbluse metoodika õigustab end ja lapsed, kes õpivad keelekümblusklassides näitavad väga häid eksamitulemusi nii eesti keeles kui ka teistes ainetes. Keelekümblusklassides korraldatakse eesti keeles hulgaliselt klassi- ja kooliväliseid üritusi, laagreid ja õpilasvahetust partnerkool Rapla Vesiroosi kooliga. Keelekümblusklassid osalevad ka aktiivselt projektides. Õpilased, kes lõpetavad põhikooli hilise keelekümblusprogrammi järgi, saavad eesti keele eksamil kergelt B1 taseme ja jätkavad edukalt õpinguid gümnaasiumis. Keelekümblejate seas on palju andekaid lapsi, kes esindavad suure edukusega kooli erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel jm üritustel.

   Keelekümblus on kakskeelset haridust rikastav õppevorm – üks selle eesmärke on anda õpilasele võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka teises keeles.

Keelekümblusprogrammi eesmärgid on:

  • Mitmekeelsus on paljukultuurilises maailmas toimetuleku võti;
  • Keelekümblusprogrammi lõpetajad tulevad hästi toime Eesti ühiskonnas, säilitades oma identiteeti;
  • Õpilased jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes;
  • Õpilased saavad eesti keelest aru, räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid eesti keeles;
  • Õpilased valdavad ka oma kodukeelt eakohasel tasemel.

Keelekümbluskeskuse kontaktandmed

Laura Komp, keelekümblusmetoodikakeskuse juhataja, tel 7350649 laura.kompinnove.ee

Maire Kebbinau, keelekümbluse peaspetsialist (kooliprogrammid), tel 7350648 maire.kebbinauinnove.ee

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva