UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Язык   

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

JÄRELEVALVE

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЁМ В ГИМНАЗИЮ

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

› ОТЧЁТЫ

› МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

› УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

› КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ МЕСТ

› БУДУЩИМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

› УЧЕНИКАМ

› РОДИТЕЛЯМ

› УЧИТЕЛЯМ

› ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ УЧЕНИКОВ

› ОБУЧЕНИЕ КАРЬЕРЕ

› РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

› ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

› ПРЕПОДАВАНИЕ НА ЭСТ. ЯЗЫКЕ

› ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

› PÄEVAKAVA

› РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

› РАСПИСАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

› РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

› ТРИМЕСТРЫ И КАНИКУЛЫ

› ЭКЗАМЕНЫ

› ГРАФИК УРОВНЕВЫХ РАБОТ

› ШКОЛА ТОЧНЫХ НАУК

› СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦ. СЛУЖБЫ

› БИБЛИОТЕКА

› ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

РАБОТА С ГРУППАМИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

План работы на месяц:
Янв. Фев. Март Апр.
Май Июнь Июль Авг.
Сен. Окт. Нояб. Дек.
I vaheaeg: 19.10.-25.10.2020.
1.trimester: 01.09.20 - 22.11.20.


◊ Учебный и воспитательный процесс › Будущим первоклассникам › Родителям о раннем погружении

Родителям о раннем погружении

Varane keelekümblus

 

Narva Soldino Gümnaasium pakub nii osalist kui ka täielikku varast keelekümblust.

I Täielik varane keelekümblusprogramm

Tunnijaotusplaaniga saab lähemalt tutvuda kooli veebileheküljel http://www.soldino.edu.ee/pildid/3/305/oppekavp.pdf

Varase keelekümblusprogrammi koolide tunnijaotusplaani põhimõtted. Varase keelekümbluse mudeli puhul toimub põhikooli lõpuks vähemalt 60% õppest eesti keeles, s.o õppekeeleks loetakse nende õpilaste puhul eesti keel. Vene keele kui emakeele õppega alustatakse teise klassi teisest poolaastast. Vene keele osatähtsus õppekeelena suureneb järk-järgult, kuni moodustab 6. klassist ligikaudu 40% õppekava mahust.

  • 1.klassis toimub õppetöö ainult eesti keeles
  • alates 2.klassi II poolaastast lisandub vene keel kui emakeel
  • alates 4.klassist lisanduvad venekeelsed õppeained järgmistel põhimõtetel:

 Klass

 Vene keeles õpetatavad ained

 5.klass

 matemaatika
 1 oskusaine vastavalt kooli valikule

 6.klass

 loodusõpetus
 1-2 oskusainet vastavalt kooli valikule

 7.klass

 loodusõpetus
 matemaatika
 1-2 oskusainet vastavalt kooli valikule

 8.klass

 matemaatika
 füüsika
 keemia
 kooli soovi korral 1 oskusaine vastavalt kooli valikule

 9.klass

 matemaatika
 füüsika
 keemia
 kooli soovi korral 1 oskusaine vastavalt kooli valikule

Keelekümblusklassides õpetatakse vene keelt kui emakeelt ja lähtutakse riiklikus õppekavas emakeeletundidele ettenähtud ajast .

Kui kool koos lastevanematega soovib suurendada eestikeelsete ainete mahtu on neil see võimalus kui peetakse kinni kokkuleppest vene keele kui emakeele õpetamise suhtes.

 


Kokkulepped on sõlmitud vastavalt keelekümblusmetoodika teaduslikult toestatud põhimõtetele ning koostöös varajase keelekümbluse programmi koolidega 13.mail 2003.

 

II. Osaline varane keelekümblus.

Tunnijaotusplaaniga saab lähemalt tutvuda kooli veebileheküljel http://www.soldino.edu.ee/pildid/3/305/oppekavp.pdf

Osalise keelekümbluse erinevus täielikust on eelkõige selles, et matemaatikat õpetatakse esimesest klassist peale vene keeles. Lisaks sellele antakse lastele ka esimesest klassist alates vene keelt.

 

Keelekümbluskeskuse kontaktandmed

Laura Komp, keelekümblusmetoodikakeskuse juhataja, tel 7350649 laura.komphttp://www.soldino.edu.ee/at.gifinnove.ee
Maire Kebbinau, keelekümbluse peaspetsialist (kooliprogrammid), tel 735 0648 maire.kebbinau
http://www.soldino.edu.ee/at.gifinnove.ee

 

 

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva