UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
 Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee 
 
 Язык   

ПРИЁМ В ГИМНАЗИЮ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

UNESCO KOOLI KOMITEE

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

› ОТЧЁТЫ

› МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

› УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

› БУДУЩИМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

› УЧЕНИКАМ

› РОДИТЕЛЯМ

› УЧИТЕЛЯМ

› ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ УЧЕНИКОВ

› ОБУЧЕНИЕ КАРЬЕРЕ

› РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

› ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

› ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

› PÄEVAKAVA

› РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

› РАСПИСАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

› РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

› ТРИМЕСТРЫ И КАНИКУЛЫ

› ЭКЗАМЕНЫ

› ГРАФИК УРОВНЕВЫХ РАБОТ

› ШКОЛА ТОЧНЫХ НАУК

› СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦ. СЛУЖБЫ

› БИБЛИОТЕКА

› ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

РАБОТА С ГРУППАМИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

JÄRELEVALVE◊ Учебный и воспитательный процесс › Обучение карьере

Обучение карьере

 

Индивидуальные консультации по вопросам карьеры и ответы на вопросы, связанные с выбором карьеры по телефону, электронной почте и видео (Skype, Microsoft Teams).

Подробнее об электронных карьерных услугах на портале www.minukarjaar.ee .

Елена Берт
jelena.berttootukassa.ee
5883 4021
  Лилия Лопатко
liilia.lopatkotootukassa.ee
5881 7077
Елена Пекарская
jelena.pekarskajatootukassa.ee
5349 5226
  Мария Каневская
maria.kanevskajatootukassa.ee
5883 4025
Елена Жигалова
jelena.zigalovatootukassa.ee
5883 4079
  Наталья Сеппенен
natalia.seppenentootukassa.ee
5883 4015
Анна Маркова
Инфо-специалист по карьере
anna.markovatootukassa.ee
512 5396

Narva Soldino Gümnaasium toetab õpilasi karjääri kujundamisel. Osaleme SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis "Karjääriteenuste süsteemi arendamine". Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Pilootkooli roll on olla:

  • uute ideede ja vahendite katsetaja karjääriõppe lõimimisel õppeprotsessi;
  • aktiivne osaleja õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega;
  • aktiivne osaleja karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates üleriigilistes uuringutes.

 

 

 

 

 

 


  ⛳ Narva Soldino Gümnaasium
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690

☎  +372 3563080; +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee