UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Язык   

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

JÄRELEVALVE

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЁМ В ГИМНАЗИЮ

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

› ОТЧЁТЫ

› МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

› УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

› КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ МЕСТ

› БУДУЩИМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

› УЧЕНИКАМ

› РОДИТЕЛЯМ

› УЧИТЕЛЯМ

› ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ УЧЕНИКОВ

› ОБУЧЕНИЕ КАРЬЕРЕ

› РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

› ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

› ПРЕПОДАВАНИЕ НА ЭСТ. ЯЗЫКЕ

› ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

› PÄEVAKAVA

› РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

› РАСПИСАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

› РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

› ТРИМЕСТРЫ И КАНИКУЛЫ

› ЭКЗАМЕНЫ

› ГРАФИК УРОВНЕВЫХ РАБОТ

› ШКОЛА ТОЧНЫХ НАУК

› СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦ. СЛУЖБЫ

› БИБЛИОТЕКА

› ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

РАБОТА С ГРУППАМИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

План работы на месяц:
Янв. Фев. Март Апр.
Май Июнь Июль Авг.
Сен. Окт. Нояб. Дек.
V vaheaeg: 10.06.-31.08.2020.
3 trimester: 09.03.20 - 09.06.20.


◊ Учебный и воспитательный процесс › Обучение карьере › 2015.a › Karjäärikoordinator

Karjäärikoordinator

 

Karjäärikoordinator

Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
Vastuvõtuajad:
Tel: 35 69561
E-post: .soldino.edu.ee
Kontakt:  

Tööülesanded:

  1. Karjääriõppe korraldamine koolis karjääriteenuste korralduskava põhiselt;
  2. Karjääriõpetuse valikaine pakkumine kooli õppekava raames III kooliastmele;
  3. Koostöövõrgustiku haldamine karjääriõppe korraldamisel koolisiseselt ja koostöö korraldamine piirkondliku noorte teavitamis- ja nõustamiskeskusega (Rajaleidja keskusega) karjääriteenuste kättesaadavuse tagamisel;
  4. Karjääriõppe alaste õppe- ja metoodiliste materjalide testimine;
  5. Tagasiside kogumine õpilastelt ja kooli pedagoogidelt karjääriõppe arendustegevuste, õppe- ja metoodiliste materjalide kohta ning edastamine programmi elluviijale viimase poolt etteantud vormis ja aegadel;
  6. Karjääriõppe kvaliteedi hindamine kooli sisehindamise käigus;
  7. Karjääriõppe testimise tulemuste kirjeldamine ja koondamine SA-ga Innove koostöös valmivate karjääriõppe tugimaterjalide tarbeks;
  8. Kooli koduleheküljel karjääriinfo rubriigi haldamine, koondades sellesse peamised karjääriinfo allikad;
  9. Valdkonna teavitustöös osalemine oma kogemuste näitel;
  10. Programmi koostööseminaridel osalemine maksimaalselt 4 korda õppeaastas.

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva