UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Язык   
План работы на месяц:
Янв. Фев. Март Апр.
Май Июнь Июль Авг.
Сен. Окт. Нояб. Дек.
V vaheaeg: 10.06.-31.08.2020.
3 trimester: 09.03.20 - 09.06.20.


◊ Работа с персоналом › Чествование учителей › Чествование учителей 2017/18

Чествование учителей 2017/18

Parim LAK-õppe Õpetaja 2017
Tatjana Okuneva

eesti keele õpetaja

 

Tatjana Okuneva töötab Narva Soldino Gümnaasiumis eesti keele ja eesti kirjanduse õpetajana alates 2004.a septembrist.

Viimase viie aasta jooksul täidab ta keelekümbluse koordinaatori ülesandeid. Tema juhendamisel ja koostöös kolleegidega pannakse koolis erilist rõhku õpilaste keele oskuste arendamisele. Tatjana on õppimishuviline ning aktiivne ja loominguline õpetaja, ta julgustab ja motiveerib õpilasi kasutama eesti keelt erinevates situatsioonides: igapäevases suhtluses väljaspool kooli, suhtlusmängudes, sisu loomisel, koolikeskkonna kujundamisel. Tema tunnuslauseks on "Koolitund on kõige väärtuslikum, esmalt siin õpetajal on võimalus anda endast paremat".

Peale klassitundide kasutab Tatjana ka palju teisi võimalusi, kaasates õpilasi erinevatesse projektidesse ja ettevõtmistesse. Tema algatusel on aset leidnud paljud üritused, õppekäigud ja – ekskursioonid: VAT teatri näitlejate külakäik, igaaastane teadusbussi üritus, õpilasvahetus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga sh ka keeleleegrid, emadepäeva kontserdid, orienteerumismäng "Tallinn – meie pealinn" ja kestliku arengu mäng koostöös Mondoga, Euroopa keeltepäeva ja kodanikupäeva tähistamine

Eriti väärib märkimist tema panus LAK – õppe kuu sündmuste/ürituste korraldamisse: avatud tunnid vanematele, temaatilised päevad, etendused lasteaedades, lõimitud ainetunnid. Kevadel keelekümbluskeskuse LAK – õppe minikonverentsil esines Tatjana ettekandega, kus tutvustas tema korraldatud rahvustoidu laata.

Juba mitu aasta järjest korraldab Tatjana koostöös linnaraamatukoguga emakeelepäevale pühendatud etlejate linnakonkurssi. Ta kirjutab ja teostab keeleprojekte. Tema õpilased iga aasta osalevad eesti keele olümpiaadidel ning sel aastal saavutasid nad märkimisväärsed kohad: linnaolümpiaadidel 5.klassis – I koht; 6.klassis – III koht, 8.klassis – kaks III kohta; riiklik voor – IV koht.

Õpilaste eksamitulemused näitavad, et õpetaja töö ei lähe tühjalt: 9.klassi keskmine tulemus 90,5 punkti 100 – st, 12.klassis riigieksami tulemus on 86 punkti.

Tatjana Okuneva kandidatuur on parima LAK - õpetaja tiitlit väärt, kuna õpetaja teeb tulemusrikast tööd laste eesti keele oskuse arendamisel (olümpiaadid, konkursid, lõimitud tunnid ja üritused, õppekäigud) nii linna ja maakonna tasandil, kui ka riigi tasandil aidates sellega kaasa eesti keele maine kujundamisele muukeelses koolis ning keelekümbluse ja eestikeelse aineõppe arendamisele ja toetamisele (Lõimuv Eesti ja Eesti keele arengukava 2011 – 2017 eesmärgid). Seda tõendavadki tema õpilaste kõrged tulemused eksamitel ja olümpiaadidel ning õpetaja enda mitmekesine tegevus. Sel aastal esitas gümnaasium tema kandidatuuri üleriigilisele konkursile "Eestimaa õpib ja tänab".

 


 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva