UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Язык   
План работы на месяц:
Янв. Фев. Март Апр.
Май Июнь Июль Авг.
Сен. Окт. Нояб. Дек.
V vaheaeg: 10.06.-31.08.2020.
3 trimester: 09.03.20 - 09.06.20.


◊ Работа с персоналом › Чествование учителей › Pedagoogide tunnustamine 2018/19

Pedagoogide tunnustamine 2018/19

PARIM LAK - ÕPETAJA
Anna Ignatjeva

 

Anna Ignatjeva töötab Narva Soldino Gümnaasiumis inglise keele õpetajana alates 2008.a septembrist.

Anna on õppimishuviline ning aktiivne ja loominguline õpetaja. Alatest käesoleva aasta septembrist annab Anna tunde inglise keeles keelekümblusklassis kasutades projektõppe põhimõtteid. Inglise keele tunnis õpitavat kinnistatakse ja toetatakse teistes õppeainetes: muusikas, kehalises kasvatuses ja kunstis.

Anna osaleb E - twinningu projektides teemal „Tervislik eluviis“ ja „Noorte depressioon“, kus on tema partneriks Sloveenia, Hispaania, Itaalia, Poola ja Türgi koolid.

Ta oskab leida vastavat lähenemist nii HEV õpilasele kui ka hästi edasijõudnud õpilasele. Tema õpilased on edukalt esinenud olümpiaadil. Juba teist aastat järjest saavutavad tema õpilased märkimisväärsed kohad inglise keele linnaolümpiaadil.

Õpetaja oskab otstarbekalt ja mõistlikult kasutada e - võimalusi; oskab luua e- materjale; Tebo õpiveebis tal on saavutatud teine tase, ta on koostanud ja avaldanud üle 20 ülesande.

Peale klassitundide kasutab Anna ka palju teisi võimalusi, kaasates õpilasi erinevatesse projektidesse ja ettevõtmistesse. Ta koordineerib UNESCO koolide vahelist projekti, kus on meie partneriks Türgi kool. Projekti eesmärgiks on peale sõprussidemete loomise ka õpilaste teadmiste laiendamine UNESCO kultuuripärandist just inglise keeles.

Anna iga aasta lööb kaasa üleriigilise LAK - õppekuu ürituste läbiviimisel: annab lahtised lõimitud tunnid, on jaganud oma kogemust LAK - õppekuu minikonverentsil (2.05), mis traditsiooniliselt toimub aprillis - mais Narva linnas.

Peale õpetamise õpetaja juba teist aastat koordineerib gümnaasiumi osalemist rahvusvahelises projektis “Täht idas”, mille eesmärk on aidata sõja tegevuses kannatada saanud lapsi. Sel aastal korjasid õpilased kokku 120 karpi kingitustega. Selle üritusega gümnaasium oli esitatud konkursile “Aasta tegija”.

Tuleb kindlasti ära märkida, et Anna Ignatjeva kandidatuuri on esitanud konkursile 1.keelekümblusklassi lapsevanemad. Vaatamata sellele, et Anna töötab selles klassis alates käesoleva aasta septembrist, ta on suutnud sisendada vanematele ja ka lastele enesekindlust, näidata vanematele kui võimekad on nende lapsed, kaasa haarata õpilasi ja sisendada nendele julgust mitte karta läbi mänguliste õpetamismeetodite, arvestades laste huvisid. Tema töö paneb särama tema silmad.

Kokkuvõte:

Anna Ignatjeva kandidatuur on parima LAK - õpetaja tiitlit väärt, kuna õpetaja teeb tulemusrikast tööd laste inglise oskuse arendamisel (olümpiaadid, keelekümblus, lõimitud tunnid ja üritused, õppekäigud), mis on praegu murekohaks isegi riigitasandil. Seda tõendab õpetaja mitmekesine tegevus erinevates valdkondades. Sel aastal esitas gümnaasium tema kandidatuuri üleriigilisele konkursile "Eestimaa õpib ja tänab".

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva