UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Õppeprotsessi plaanid

Õppeprotsessi plaanid

 

Tunniplaan Asendustunnid Ringide tunniplaan
Arvutiklassi tunniplaan Loengusaali tunniplaan Aula tunniplaan
 
Sulearvutiklass (15) Sulearvutiklass-1 (15) Sulearvutiklass-2 (15)
 
 
Kõneravi tundide plaan Spordisaali tunniplaan Raamatukogu
 
Konsultatsioonide ja
kontrolltööde ajad
Eksamite plaan
(Riigi)
Eksamite plaan
(Soldino)
 
Tasemetööde ajad
(REKK)
Olümpiaadid ja ainevõistlused
Võistluskalender
Trimestrid,
Koolivaheaeg
 
Õpetajate tunniplaan Korrapidamisgraafik Kabinetide tunniplaan
 
   

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva